5 Aralık 2017 Salı

MEVLANA VE YELLENMEK


Arkadaşların nedimi (Fıkra ve hikâyeleriyle eğlendiren) olan Celaleddin-i Kassap hazretleri anlatmıştır:

Bu sırların ilk açığa çıktığı sıralarda, fakihlerde (Din ve şeriat bilgini) bir gurup halvetle (Yalnız başına oturulup ibadet etmek) alay ve inkâr (Kabul etmeyip) etmek maksadıyla beni ortaya çekip son derece dövdüler.

Ben acımdan birdenbire yellendim, onları bir gülme aldı, beni derhal serbest bıraktılar.

Dışarı fırladım ve “ Yellenmek benden, inayet (İyilik) tanrı’dan” dedim.
Dostların hoşuna gitti.

Mevlana Hazretleri:
 “ Bu meselenin esası da şöyledir” dedi:
Bir padişah vardı, kan aldırmaya ihtiyacı olmuştu.

Padişahın kaasitleri (Araştırıp haber getirnleri) kan alıcıyı getirdiler.
Zavallı kan alıcı neşteri keskinleyip kan almak için bazusuna (Kolun omuz ile dirsek arası) vurdu.

Fakat neşterin ucu kırılıp padişahın etinde kaldı.
Kan alıcı padişahtan korktu;
Elinde olmayarak son derecede yellendi.

Sultanı büyük bir gülme aldı ve kahkalarla güldü.
Bu gülmenin tesiriyle de derhal neşterin ucu sultanın bazusundan dışarı fırladı.

Kan alıcı “ Ey dünya sultanı, yellenmek benden, inayet (yardım) Tanrı’dan” dedi.

İşte insanlar arasındaki bu mesel o zamandan yadigâr kalmıştır.

İmkân nispetinde fakir kullardan kulluk, Tanrı’dan da inayet ve muavenet (Yardım etme, yardımcılık).

Nitekim demişlerdir:
 “ Horoza ötmek, Tanrı’ya da sabahı getirmek düşer.”

Bu iki hikâye Mevlana’nın ara sıra söylediği latifelerdendir.
Nitekim buyurmuştur:

Şiir:
“ Benim şakam şaka değil halka irşat (Doğru yolu gösterme, uyarma) ve talimdir (Eğitim).

                                       ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Tarikat (yol) yeni tanınmaya başladığında din ve şeriat ustaları bu yolu kabul etmediklerini öğrendik.
2.    Şeriat ustalarının yalnız ibadet yerine cemaatle ibadet etmeyi benimsediklerini öğrendik.
3.    İnsan sıkıntıdan kurtulmak için bir şey yapması gerektiğini ve Tanrı’nın da yardım edeceğini öğrendik.
4.    Tanrı’ya bağlanıp rızkımız için çalışmamız gerektiğini, Tanrı’nın da yardım edeceğini öğrendik.
                          *
İşte böyle yaren,
Sen sana düşeni bir güzel yapmalısın ki bu ara sana Tanrı’dan yardım gelsin.

Hiçbir şey yapmadan Tanrı’dan yardım beklemek yanlış olur.
Dua ederek Tanrı’dan izin alınır.

Ancak Tanrı sana duan karşılığı istediğini çalışman esnasında verir.
Sen öt, uyar, haber ver, kendine düşen çalışmayı yap, sabahın geleceğini göreceksin.
                             *

RAVLİ

Popüler Yayınlar