26 Aralık 2017 Salı

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3660 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3660. Onun şarabını  (Şems Hazretlerinin sunduğu Tanrı şarabını) içmişsin;
Peki, neden darma-dağınsın?
Yüzünün bağını-bahçesini görmüşsün;
Hadi, aç kolunu-kanadını, uç gene.

Gene sarhoş oldum, başım dönüyor, elden-ayaktan bahsetme;
Sözün geri kalanını gerekse sana, gece git de yarın gel.

Kim ölür-giderse düşmanı dost olur;
Benim düşmanımsa ölümümden kör olur gider vesselam.

O şeker kamışlığı, beni tutar, şekerin ta içine çeker;
Böylesi ölüme canım gönlüm, kul-köle olsun.

Ad-san kaygısı, halkı yanıltmıştır da badem şekeri gibi tatlı mı tatlı ömre ölüm adını takmıştır.

Bunun içindir ki peygamber, yokluk haznedir (Hazinedir) demiştir;
Aşağılık kişiler yanılsansınlar diye hazneye, yokluk adını vermiştir.

Vahiy onlarda olur;
Hani ham kişinin, olgun, sızırılmış (Süzülmüş) altına yol bulamaması için defineyi, yıkık yerlere gömerler ya;
Onun gibi işte.

Dedim ki:
“Ey can, bak da gör, gönlümün üzengisi (Ayak basıp üstüne çıktığım, dengeli yolculuk ettiğim yer) pek gevşek, pek dar”
Dedi ki:
“Bundan böyle, bilgisizlikle dizgin kasıp (Dediğimi duymamak için) kaçma benden.

Kaçma da başımdan geçen şeylerin sonucu, dileğince olsun;
Felek kır atı (İstediğin yere götürmek için), boyuna senin altında olsun;
Sana râm (Boyun eğsin)olsun.

Sen, ölümün, ölümsüz bir yaşayış olduğunu bilseydin gönlün, hiç korkmazdı, durmadan onu isterdin”
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah dostunun sunduğu Tanrı şarabını içenin sema etmeye başlayacağını, perişanlıktan kurtulacağını öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerinin düşmanının bile sözlerine ihtiyaç duyduğunu öğrendik.
3.    Meşhur olmak kaygısına düşenlerin yanılacaklarını, tatlı ömürden kendilerini mahrum ettiklerini öğrendik.
4.    Sadece Allah’a muhtaç olanların arzularının oluştuğu yokluk âleminin hazinesine kavuşacaklarını öğrendik.
5.    Allah’tan gelen sözlerin sadece kendini Allah’a muhtaç olan kişilere geldiğini öğrendik.
6.    Yolun sıkıntılarından kaçmadan amaca ulaşana kadar uğraşı vermemiz gerektiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Ölümü bilmeyenlerin ölüm korkusu çektiklerini, ölümün gerçekte ölümsüz bir yaşayış elde etmek olduğunu Mevlana Hazretlerinden öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar