11 Aralık 2017 Pazartesi

MEVLANA VE HİZMETİ SEÇMESİ

 Bir gün Mevlana medresenin kapısında ayakta durmuştu.
Bütün dostlar da orada idiler.

Yüzünü müritlere çevirip “ Tanrı’ya yemin ederim ki dünyada bir kimseden başka bir kimse yoktur.

O kimse de sizinledir, sizin içindir, sizin için çalışıyor ve sizi istiyor” dedi.
Nitekim demiştir ki:

Şiir:
“ Ben insanların iyiliği için dünya zindanında kalmışım.
Zindan nerede ben nerede?
Kimin malını çalmışım.”

Dostlar şükürler edip baş koydular ve sevindiler.

                                         ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                         ***
Neler öğrendik:
1.    Mevlana Hazretleri her insanı içine alacak kadar geniş ve büyük olduğunu, insanlık âlemini tek vücut halinde içinde bulundurduğunu öğrendik.
2.    Tanrı’nın yarattığı ve istediği bir insan olduğunu öğrendik.
3.    Birlik ruhuna ulaştığına Tanrı’yı şahit olarak gösterdiğini öğrendik.
4.    Kendisi için değil de kendisine sevgiyle bağlanmış olanlarla beraber olduğunu, kendi seviyesine getirmek için, işin gerçeğini öğretmek için hizmet ettiğini öğrendik.
5.    Mevlana Hazretlerinin kendisine sevgi ile bağlananlar bizlerle beraber olduğunu, bizim için çalıştığını ve istediğini öğrendik.
6.    Kendisini kurtardığa halde o yerde kalmayıp insanların iyiliği için çalıştığını öğrendik,
7.    Ruhunun yücelerde olduğunu ama insanlara yararlı olmak için vücuduna inerek hizmet ettiğini öğrendik.

İşte böyle yaren,

Kendimizi kurtarmakla kendimizi sınırlandırmamamız, yakın çevremizden başlayarak insanlığa faydalı olmak için hizmet etmemiz gerektiğini,

Hazreti Mevlana’yı örnek almamız gerektiğini bir defa daha hatırlayarak manaya ulaşmak için çalışmamıza devam etmemiz gerektiğini, 

Hazreti Mevlana’nın bizimle olduğunu ve bize yardım ettiğinin bilincinde olarak çalışmamızı daha da yoğunlaştırmalıyız.

Hazreti Mevlana’nın hak ettiğini yaşamak yerine hizmet etmeyi tercih ettiğini bir daha düşünelim niye?

O kadar akıllı, zeki, temiz bir geçmişe sahip, ilahi bilgilerle donanımlı bir kişi neden hizmet etmeyi seçmiştir?
                                            *

RAVLİ

Popüler Yayınlar