10 Aralık 2017 Pazar

MEVLANA VE DOSTLARINA TEHLİKEDEN HABER

Sultan Rüdneddin’in eşi, Mevlana’nın müridesi, mesut kraliçe Gumac Hatun anlatmıştır:

Bir gün hısım akrabamız ve bütün kadınlarla beraber eski sarayda oturmuştuk.

Birdenbire Mevlana içeri girerek “ Bu evden hemen çıkınız “ diye buyurdu.
Biz hepimiz yalınayak koşarak çıktık.

Hepimiz çıktıktan sonra, sofanın kemeri yıkıldı.

Ben Mevlana’nın mübarek ayağına kapandım, ihtiyacı olanlara sadakalar verdim.

Bunu şükranesi olarak yedi bin dirhem para da müritlere gönderdim.

                                     ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Mevlana Hazretlerinin ani gelecek tehlikeden haberdar ederek dostlarını koruduğunu öğrendik.
2.    Gönül bağı kurmuş bay bayan sevenlerinin başına gelecek durumlarından haberdar ettiğini öğrendik.

İşte böyle yaren,
Mevlana Hazretleri rüya yoluyla ve aklına getirerek olacak tehlikelere karşı uyarır.
Rüyalarını iyi değerlendir.
Gönlün nefsine bağlı ve kirlenmemişse bu uyarıları net açık anlar gereğini yaparsın.

Yok, aklın karışık, gönlün dünyalık isteklerle karma karışık, alçak gönüllülüğü öğrenememiş bunalımlarla yaşıyorsan bu kargaşa ve karışıklık yüzünden rüyanı net hatırlayamazsın.

Sadece içinde tedirginlik kalır ve bir felaketin geleceğini bekler durursun.

Gönül aynanı bunun için dünyalık ve ahiret isteklerinden vazgeçerek sadece Tanrı’yı iste, değer ver, sev, yalvar, velhasıl gönlüne Tanrı ve onun dostlarından başka bir şey koyma, bağlanma.

Günlük hayatın çalışmaları devam edecek.
Kendimize düşen görevleri yapacağız.
Mal da alacağız mülk de alacağız.
Çeşitli makamlarda da çalışacağız.

Ama Tanrı ve dostlarından başka bir şeyi sevip gönlümüze bağlamayacağız.

Herkesi seveceğiz, iyi davranacağız “kula kulluk etmeyeceğiz”
Yani sevgiyle insanlara bağlanmayacağız.

NEYİ SEVİP BAĞLANIYORSAN, ONUN HÜKMÜNE GİRERSİN.

Sevmene engel olmak anlamında anlama.
Önce Tanrı’yı sonra Tanrı dostlarını sonra yaratılan her şeyi sev ama sevgiyle bağlanma.

Yanlışlıkların başlama kaynağı bağlanmaktır.

Parası seviyor ve bağlanmışsan para seni kontrol eder.
Evladına severek bağlanmışsan o minnacık konuşamayan bebek seni kontrol eder.
Herhalde iyice anlaşılmıştır.

Tanrı’dan başka her neyi Tanrı’da daha fazla sever ve bağlanırsan o yok olur.
                      *

RAVLİ

Popüler Yayınlar