15 Aralık 2017 Cuma

MEVLANA VE YANINA ALMAK

Dostların ulularından ve o sırrın fakiri olan Fakih (din ve şeriat ustası) Sıraceddin-i Tatari anlatmıştır:

Bir gün Mevlana Hazretleri bana:
“ Hazır ol, bu gece yanıma alacağım” buyurdu.

Sıraceddin fakih bu haberin verdiği sevinçten nesi varsa onları ve giydiği elbiselerini şükrane olarak müritlere ve fakirlere verdi.

Gece olunca, belki Hüdevendiğar gelir, dinlenir, ümidiyle güzel bir yatak serdim.
Çünkü gece ibadetlerinin ve gündüz yapılan sema’ların yorgunluğundan ve bir şey yememekten mübarek vücudu ince bir kadehin dudağı gibi olmuştu.

Birdenbire geldi bana “ Sıraceddin, sen yatağa gir” dedi.
Ben yatağa girdim.

Belki gelir hizmet ederim ümidiyle sabah gün ağarıncaya kadar uyumadan yatakta dönüp durdum.
Mevlana’nın namazla meşgul olduğunu gördüm.

Bu çok sürdü.
Ben “ Ey din sultanı, bir an dinlen, sabah yakındır.
Bu kul seni beklemekten öldü” diye bağırdım.

O “ Sıraceddin, eğer biz uyusak bu kadar zavallı uyuyana kim deva (derdine çare bulmak) eder.
Çünkü hepsini,
Tanrı’dan istemeği,
Kemale ulaştırmayı,
Cennet derecelerine ulaştırmağı (Yalnız aziz olan Tanrı isterse) ben üzerime almışım.” Buyurup şu gazeli okudu.  

Şiir:
“ Eğer sen bir iş işlememiş ve hayırdan iflas etmişsen,
Yine gel.
Bizim senin gibi yüz bin tanesinin işini gördük.”

Siraceddin bu haberi dostlara eriştirince hepsi sevinçlerinden secdeye kapanıp Tanrı’ya şükrettiler.

                                      ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Mevlana hazretlerine sevgiyle bağlanmış olanların dertlerine çare bulmak için ibadetini yoğunlaştırdığını öğrendik.
2.    Tanrıdan nası isteyeceğimizi yoğun çalışıp çabalaması ve çok ibadetiyle Mevlana Hazretleri öğrendi uyguladı ve bizlere öğretti.
3.    Kemale ulaşmayı ( olgunluk, yetkinlik, tamlık, etkisizlik) öğrendi, uyguladı ve bize öğretti.
4.    Cennetin üst derecelerine ulaşmanın nasıl olacağını öğrendi, uyguladı ve bize öğretti.
5.    Tanrı izni ve isteği olmadan bu çalışıp çabalamanın olmayacağını öğrendik.
6.    Hazreti Mevlana’nın eğitme ve yardım etme görevini Tanrı’nın izniyle üzerine aldığını öğrendik.

İşte böyle yaren,
Büyüklerimiz bizim için ne fedakârlıklara katlandığını yeniden hatırlamalıyız.

Din ve şeriat ustası olmakla kalmamak gerektiğini, başkalarına da yardım etmeyi Sıraceddin’e örnek olarak kendini göstermiş ve nasıl yapacağını öğretmiştir.

Yeni bir şey icat etmeye uğraşmadan öğrenip uygulamalıyız.
                         *

RAVLİ

Popüler Yayınlar