14 Aralık 2017 Perşembe

MEVLANA VE SECDEYE YAKLAŞ

Mevlana bir kimseyi namazla meşgul gördüğü zaman, ona:
“ Sen ne de itaatli bir kul ve alçak gönüllü bir hizmetçisin.
Efendisinin hizmetinde sebat eden (kararından vazgeçmeyen) ve gücü nispetinde ona itaatte bulunan (emre göre davranan) kimse erdir (yiğittir).

Namaz ve oruç şunun gibidir:
Mesela şefkatli (acıyarak, esirgeyerek sevmek) bir ana meme emen çocuğuna tatlı yemeğe ve içilenlerin lezzetine yavaş-yavaş alıştırır.

Böyle azar-azar yiye-yiye çocuk sonunda lokma-lokma yemeğe ve hazmetmeye alışır.

Candan bir kul da bu zahiri (Coşkun) ibadetlerden kuvvet alır ve mana yolunda yürüyecek bir dereceye gelir, tam bir istidat (doğrulma ve alışma) sahibi olur ve nihayet kudreti aziz ve celil olan Tanrı’ya yakınlaşır” Buyururdu.

Şiir:
“ Bizim Tanrı’mız ‘Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş! Buyurmuştur.
(Alak suresi, 19)

Bizim bedenlerimizin secdesi ruhlarımızın Tanrı’ya yaklaşmasına sebep oldu.

Eğer bu harap hapishaneden kurtulmak istersen, dosta (Tanrı’ya) isyan edici olma,
Secde et ve onun yakınlarından ol”

                                       ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***

Neler öğrendik:

1.    Allah’a hizmet etmeye karar veren, kararından vazgeçmeyen, gücü ölçüsünde emre göre davrananın er olacağını öğrendik.
2.    Önceleri yavaş-yavaş, adım-adım, alışa-alışa ilerleyeceğimizi sonra parça-parça öğreneceğimizi sonra da bilgilerin ne manaya geldiğini anlayarak ve kabul ederek kaybedilmeyecek kazanım sağlayacağını öğrendik.
3.    Coşkun ibadetlerde bulunarak gökyüzüne kurulan merdivenden basamak-basamak çıkmaya başlayacağımızı öğrendik.
4.     Alışma sağlayarak ve eğriliklerimizi düzelterek Tanrı’ya yaklaşacağımızı öğrendik.
5.    Bedenimiz secde ettikçe ruhumuzun Tanrı’ya yaklaşma sebebi olduğunu öğrendik.
6.    İsyan eden ve şikâyet eden olmazsak, bedene bağlı olan ruhumuzun özgür olacağını, özgür davranacağını öğrendik.
7.    Secde ederek Tanrı’ya yakın olabileceğimizi öğrendik.

 SECDE
Allah’ın emirlerine boyun eğmek, Allah’a kulluk etmek (Sevgiyle, saygıyla bağlanıp emredilenleri hizmet etmek anlayışı ile yapmak) maksadıyla ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnın yere konması demektir.
Tam teslimiyet.

İşte böyle yaren,
Tanrı senin canının, kalbinin, gönlünün, ruhunun, bedeninin, yaptığın işlerin kendisine tam itaat etmesini istiyor.
Bu teslimiyet ölçüsünde de kendisine yaklaştırıyor.
                                 *

RAVLİ

Popüler Yayınlar