15 Aralık 2017 Cuma

MEVLANA VE TEHLİKEDEN UZAKLAŞMAK

Şeyh Kemaleddin-i Tebrizi el Hadim hazretleri (Tanrının rahmeti onun üzerine olsun) mukaddes türbeye hizmet edenlerin başı idi.
Şöyle anlatmıştır:

Halep şehrinde Mevlana Hazretleri ile beraberdim.
Bir gün Pazar tarafına gidip bir bakkaldan bir şey satın aldım.

Bakkal birdenbire küfredip beni incitti.
Geldim, o halkın yabancılara karşı olan düşmanlığını Mevlana Hazretlerine anlattım.

Mevlana halktan çok incindi ve “ Moğol askeri gelecek, burayı harap edecek, bu şehirden gitmemiz lazımdır” buyurdu.

Tam Şam tarafına hareket ettiğimiz vakit, arkamızdan Moğol askeri Haleb’e girdi ve orayı harap etti.

Zavallı bakkalı da parçaladılar.
                                       ***
Yine Şam yolunda o hazretten müşahede (gözlemlediğim) ettiğim ve gördüğüm keramet ve şecaatlerden (yiğitlik, yüreklilik) biri de şu idi:

Bizim deveci başı bir yerde “Mutlaka buraya konalım” diye ısrar etti.
Mevlana Hazretleri razı olmadı.

Deveci başı, kavga arayarak ilerledi ve “Gitmiyorum” dedi.
Mevlana Hazretleri onun kulağının tozuna bir yumruk indirdi.
Deveci derhal tepe takla yere yuvarlandı.

Mevlana her iki elini bağlayıp onu mübarek omzuna alıp bir fersaha 4 saatlik yaya yürüyüşü veya 5.76- 6.23 km. arası) yakın gitti, güzel otları bulunan bir yeşilliğe kondu ve deveciye “ Ey aptal, haydi, diyelim ki bize karşı merhametin ve şefkatin yoktur; develerine de mi acımıyorsun?

Çünkü o konak, kurak bir yerdi.
Bu gece o konak yeri Moğol askerinin konak yeri olacak ve Moğol askeri o havaliyi alt üst edecek” dedi.

Hakikaten Moğol askeri konak-konak onların arkasından yetiştiler ve Halep vilayetini harap ettiler.

                                       ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Sebepsiz incitenin cezasının verildiğini öğrendik.
2.    Tehlike olduğu zaman oradan uzaklaşmak gerektiğini öğrendik.
3.    Misafirlere iyi davranmayanın başına felaketler geldiğini öğrendik.

    DÜŞMANDAN SAKINMAK
1.    Kavgacı tabiatlı düşmandan bu dünyada düşkünlüğe uğramamak için sakınmalısın.
2.    Cahillerle dostluktan bu dünyada düşkünlüğe uğramamak için uzak durmalısın.

  MİSAFİRE İKRAM VE AĞIRLAMA
1.    Misafiri muhterem, sayın, sevgili tut ki Allah’tan sevgi göresin.
2.    Misafiri iyi konaklayan imanlıya Allah rahmet kapısını açar.
3.      Misafirden hoşlanmayandan Allah da, Peygamber de üzüntü duyar.
4.    Misafire hizmet eden, kendisini Allah katına layık dereceye yükseltir. 
5.    Misafiri güler yüzle karşılayan Allah’tan bağışlar gelir.  
6.    Misafire abartılı davranışlar rahatsız edeceğinden doğal davranmalıdır.
7.    Misafirden gizlenmemelisin.
8.    Misafirden kaçınan alçaklık etmiş olur.
9.    Akılsızın sofrasına misafir olmamalısın.
10.                      Misafir kim olursa olsun önüne yiyecek getirmelisin.
11.                      Misafire ikramda bulunan iyi ün kazanmaya çalışmış olur.
12.                      Az veya çok dervişin önüne yiyecek koymak lazımdır.
13.                      Açlara Allah için ekmek ver ki sana And cennetinde yer versinler.
14.                      Her kim çıplak birini giydirirse Allah rahmetinden bir müjde yollar, iki âlemde de yardımcı olur.
15.                      Yoksulun dileğini getirirsen işlerin yoluna girer.
16.                      Allah’tan zenginlik bulan gizli açık iyilik yapar.
17.                      Asla cimrinin yemeğini yeme, sofrasına az otur.
18.                      Pintinin yemeği hep zahmet ve meşakkatle doludur.
19.                      Cömerdin yemeği ise nur ve ışık gibidir.
20.                      Çağrılmadıkça kimsenin sofrasına gitme karga gibi leşe koşma.
21.                      Alçak insanlardan iyilik bekleme.
22.                      Bir iyilik yaptığın zaman onu kendinden bilme, her gördüğüne iyi gözle bak, fena görme

PENDNAME (ÖĞÜT KİTABI) alıntı.
                  *

RAVLİ

Popüler Yayınlar