13 Aralık 2017 Çarşamba

MEVLANA VE MESNEVİNİN YÜKSELİŞİ

Bir gün Müderrisin oğlu Şemseddin kendi hücresinde (tekkedeki odaduyumuştu, dalgınlık ve unutkanlık yüzünden Mesnevi’yi de arkasına koymuştu.

Birdenbire Mevlana içeri girdi, o kitabı bu vaziyette gördü.
Bunun üzerine Mevlana:
“ Demek ki bizim bu sözümüz arkaya atılsın diye söylendi.

Tanrı’ya tekrar-tekrar yemin ederim ki, bu mana güneşinin doğduğu yerden, battığı yere kadar bütün dünyayı kaplayacak ve iklimlere (insanların yaşadıkları yer) gidecektir.

Hiçbir mahfil (ders anlatılan yer) ve meclis olmayacak ki orada bu sözler okunmuş olmasın;
Hatta o dereceye kadar ki, mabetlerde, zevk ve sefa yerlerinde okunacak, bütün milletler bu sözlerle süslenecek ve onlardan faydalanacaklardır “ buyurdu.
                                                                            
                                    ***                                      
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Mesnevinin değeri anlaşılarak her yere ve zamana yayılacağını öğrendik.
2.    Değerli sözlerle dolu olan Mesnevi’yi sadece okuyarak değil uykuda, rüya görürken, hayal ederken bile saygı göstermemiz gerektiğini öğrendik.
3.    Her yerde okunması ve her kişiye hitap ederek doğru yolu gösteren bu kitabın değerini anlamamız ve ona göre saygı göstermemiz gerektiğini öğrendik.

İşte böyle yaren,

Dünyada en çok okunan kitap Kuran’ı Kerimdir.
Dünyada en çok okunan ikinci kitap mesnevi’dir.

Her din ve mezhebin mesneviden edineceği faydalar çoktur.
Ancak yabancı dile çevirilerde araya serpiştirilmiş manalar bilinmediğinden eksiktir ama buna rağmen yine de büyük faydalar verecek durumdadır.

Bu yaşanmışlar ve yorumlardan sonra Mesneviyi daha iyi anlayacağınız kesindir.

Ayrıca şunu iyi bilmelisin ki kitabın sahibi sadece okuman ve anlamanla seni kendi haline bırakmaz.
Uykuda ruhlar âlemine çekerek neyi nasıl anlaman gerektiğini öğretir.

Bu durumda ne kadar istekli olduğun ve ne kadar ciddiye aldığına göre seni yolda düzenleme yaparak ilerletir.
                                        *

RAVLİ

Popüler Yayınlar