10 Aralık 2017 Pazar

MEVLANA VE DOSTLARIN KÜSLÜĞÜ

Birbirini seven iki dost arasında bir düşmanlık ve tatsızlık vaki oldu.
Hiçbir suretle de uzlaşmaya razı olmuyorlardı.

Bir gün Mevlana Hazretleri, bilgiler saçarken buyurdu ki:
Yüce Tanrı, insanları iki türlü yaratmıştır:

Biri toprak gibi donmuş ve ağırlığı yüzünden hareketsiz kalmıştır.
Öteki de su gibi daima akar ve dolaşır.

Bu akan su, toprak üzerinden aktığı vakit, bu toprakla olan komşuluğu sayesinde o killikten binlerce gül bahçesi yetişir.

Onun çiçek ve meyveleri canlanır, bedenlerin ve ruhların gıdası olurlar.
Şimdi bu birbirleriyle savaşan ve aralarındaki münasebetleri kesen dostların birisinin toprak, diğerinin su mesabesinde olması ve bunlardan birinin alçak gönüllülükten su karakterini alması lazımdır.

Birbirleriyle karışıp ülfet (alışma, kaynaşma) peyda ettikleri ve birleştikleri vakit yüce Tanrı o birleşmenin bereketiyle yüz binlerce sulh (barış) çiçeği, neşe ve vefa gül bahçesi meydana çıkarır, huzur ve memnuniyet nebatları (bitki) bitmeğe başlar.

Şimdi ey Nureddin, kardeşin toprak hükmünü aldı, yerinden kımıldamıyor, seninle barışmağa yanaşmıyor.

Sen su sıfatını al, kerem et (büyük olan nasıl davranır göster), lütfen onun tarafına git de dostların ruhları rahat etsin ve şükredip şükraneler versinler.

“ Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir “
(Sura suresi 40)

ŞİİR:
“ Mademki Tanrı (Sulh hayırlıdır) buyurmuştur.
Ey eşsiz kişi, sen olan bitenden vazgeç “

                              ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Dostlar arasında geçmişte olanı unutan, küslüğü bitirip barışma hareketleri yapanın büyük olduğu ve beğenildiğini öğrendik.
2.    Anı yaşayanlar geçmişte olana, o günün şartları ve getirdikleriydi diyerek, geride bırakarak hoş görmemiz gerektiğini öğrendik.
3.    Can sıkan bir olayın üzerinde durmaya devam edersek sinirlenirimiz bozulacağını ve bu olayın tesiri ile bütün davranışlarımızı etkiyerek yanlışa götüreceğini öğrendik.
4.    Gelecekte yapılacak güzel şeylere engel olmaması için gerilim sağlayan problemlerin iyilikle hallolmuş olması gerektiğini öğrendik.
5.    Barışma yolunun büyükler tarafından önerildiğini öğrendik.
6.    Birbirini seven dostların başkası yapsa gülüp geçecekleri davranışları sevgi etkisiyle büyütüp küstüklerini öğrendik.
7.    Bu işten zarar görsek bile barış için yapılan davranışın mükâfatını Tanrı’nın vereceğini öğrendik.

İşte böyle yaren,

Aynı yolda ilerleyenler arasında rekabet vardır ve geride kalanlar bir şeyleri bahane edip büyüterek başarısızlığını gizlemeğe çalışırlar.

Oysaki daha çok çalışıp çabalama ile başarabilirsin.

Tanrı yolunda yolculuk yapanlar ileridedir, beraberdir, arkadan geliyordur, ulaşmıştır anlayışı içinde hedefe çalışarak giderler.

Bu yolda ben ondan büyüğüm, falan filandan büyüktür lafı edenlerin benliğin ve nefsin yol vuruculuğuna kendini kaptırırlar ki yanlıştır.

Tanrı’ya kadar yol vardır ama yol bitmez Tanrı ile beraber yol alınır.
O halde yol uzundur ve bizim yakınlarımızla çekişmemiz yanlıştır.
                                      *

RAVLİ

Popüler Yayınlar