17 Aralık 2017 Pazar

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3530 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3530. Gene Süleyman (Hüküm sahibi Allah dostu) geldi, cin, peri, hep toplandı;
Süleyman, hepsini de yüzüğünü, fermanını (Onların efendisi olduğunun delilini) gösterdi.

A saki (İnsan ruhuna Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan), bunu tamamlamamı istiyorsan mahmur dudağıma bir söyletici şarap sun.

A hoca, bize ne diye yüzünü ekşitmişsin?
Yürü-git şu şeker yurdundan;
Hiç orada ekşi suratlı biri var mı?

Gönül şeker yurdundan şeker bile utanır;
Sen nerden geldin böyle kaşı çatık, ekşi suratla.

O dudular, gökyüzünde şeker yemedeler;
Sen ne diye göklere uçmazsın, ne diye suratını asmışsın, yüceleri inkâr edersin (Yok sayarsın)?

Düşünce meydanının Rüstem’i (Galip gelen savaşçısı), kızoğlan-kız gelinlerle buluştuğu, görüştüğü vakit yüzünü ekşitir mi hiç?

Seher çağında şarap içen, gündüzün aslan avlar;
Fakat ayran içen kişinin bugün de suratı ekşidir, yarın da.

İnanç sahibi de, inanç da, din de zevklidir, tatlıdır;
Sen nerde gördün helva tablasının ekşi olduğunu?

Bütün bu ekşilikler, sende şu yüzden toplandı;
Cins, cinsine gider, ekşi de ekşiye koşar, onunla kopuşur (Koşar-gider).

Vallahi güneşin ışığıyla, ısısıyla olgunlaşmayan meyve, şeker kamışı bile olsa ekşidir ancak.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Mevlana Hazretlerinin sırları bir sarhoşluk içinde söylediğini, sırrın sırrını söylemek için daha da sarhoş olması yeni kendinden geçmesi gerektiğini öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerinin Allah aşkının zevkli tarafını, âşıklara yücelerde yer olduğunu, tatlılık içinde yaşamayı kabul etmeyen hocaların ekşi yüzlü olduklarını öğrendik.
3.    Düşünce meydanında Mevlana Hazretlerinin hep galip geldiğini öğrendik.
4.    Karanlığın belirsizliğinden kurtulan, bunun zevkini alarak sarhoş olan kişinin cesurca hareket ettiğini, yiğit kişilerle dostluk kurduğunu öğrendik.
5.    İnancın, dinin, inanç sahibinin de tatlı ve zevkli yaşamak için var olduğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin ışığıyla, sıcaklığıyla olgunlaşanın ekşilikten kurtulacağını, belirsizliklerden temizleneceğini, hakikati olduğu gibi görme ve kabul etme olgunluğuna ulaşacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar