25 Aralık 2017 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3630 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3630. Yol kesmeyi, yol bilen becerir;
Eve girmeyi, hile-düzen yapmayı, güzellikten anlayan başarır.

Dünya ehli (Ustası), örümcektir adeta, hepsi de eşek arısı avlar-durur;
Onlardan hiçbiri de tam olarak usanmaz bu işten.

Evde gizlenmiş hırsızı kim görür, kim söyler?
Safrana dönmüş yüz, arı-duru (Saf, tertemiz) suya benzer gözyaşı.

Gözyaşı neden akar?
Bir ateşi söndürmek için.
Bet-beniz neden sararır solar (Herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzün solması)?
Hali anlatmak için.

Âşıkların yanaklarına akan gözyaşları, sana, kapı yanındaki saftan hemen kalk da aşkın tapısına git der-durur.

Yüzün sarılığı, sevgilinin al-al yanaklarının aynasıdır;
Gözyaşı da yüz-göz sahifelerine yazılar yazar, sayılar dizer.

Şu Habeş toprağın yüzündeki bunca güzellik, bunca alım, gayp âlemindeki Ay’dan parlayıp vuran olgunluk ışığının parıltısıdır.

Hele bir-iki gün dayan;
Bu parıltı, bütün bu güzelliğiyle, bütün bu ışığıyla gene aslına gider, onunla birleşiverir.
Ömrüne and olsun a biricik güzelim benim;
A olgunluk derecelerinde eşi-dengi olmayan dayancım benim, dertlere battım, gamlara daldım, kalk gel artık.

A beni dertlerden kurtaranım, a benim eşim-dostum, a meclise Ay kesilen güzelim;
Yüzün, dolunay, ağzının yârı (Sevdiği), helal şarap.      
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Kaybolmayan güzelliği güzellikten anlayanın bileceğini öğrendik.
2.    Allah’a giden yolu bilen kişinin, Allah’a giden yol diye kandırılmaya çalışılan temiz insanların yanlış yolunu kesip doğru yolda ilerlemesine yardım ettiğini öğrendik.
3.    Dünyayı seven ve bağlı olan ve ustalaşmış kişinin ince tuzaklar kurarak kaba, düşüncesiz, zehirli kişileri çıkarı için avladığını öğrendik.
4.    İnsanın içinde gizlenmiş, zarar ettiren, düşmana kapı açan düşünceyi kendisinin göremeyeceğini öğrendik.
5.    İçinde ateş olan kişinin gözünden yaş geldiğini öğrendik.
6.    Yüzünden kan çekilmiş kişinin kendi durumunu sözle değil beden diliyle anlatmak için olduğunu öğrendik.
7.    Rengi çok koyu esmer olan Habeş toprağının çok güzellikleri dışa vurup sergilediğini öğrendik.
8.    Görünmeyen âlemin güneşinden Ay’ının aldığı parlaklık kişide olgunluk olarak yüzünde gözükeceğini öğrendik.  
9.    Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerini çok özlediğini, görmeyi çok istediğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Her şeyin aslına döneceğini;
Olgunluk ışığı için sıkıntıya girenlerin;
Bu güzelliğiyle, bu parlaklığıyla, bu ışığıyla aslına gidip aslı ile birleşeceğini öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar