26 Aralık 2017 Salı

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3650 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3650. Sen de can güneşinin  (Şems Hazretlerinin) yüzüne dikkatli bak;
Fakat benim gözümle bak, benim görüşümle seyret de güzelliğini gör.

Onun değirmisinin (Yuvarlağının) parıltısında padişah Şemseddin’in, o Tebriz’e ziynet olanın sureti vardır;
Kutlu (Uğurlu), yomlu (Müjdeli haberler veren) bir surettir o.

Gözün, her solukta benim gözümle, dedi-kodusuz, sessiz-sözsüz, aşk dersine ait bahislere girişir, sorular sorar, cevaplar verir.

Gâh (Bazen), kaderimin (Tanrı’nın istediklerini söyleyen) dudağı gibi beni arıklaştırır (Zayıflatır), inceltir;
Gâh çuvala girmem için semirtir (Kurban etmek için besler) beni.

Beni toya (Ziyafete) çekti mi ben de aslanın kulağına yapışır, çekmeye başlarım;
Fakat yüzü gizledi mi de çakalın derdinden feryada başlarım.

Nakış’a, surete bakmaya başladım mı a puta tapan der bana;
Mala-mülke göz attım mı da tutar, kulağımı çeker.

Ona, a güneş derim;
Bütün gönüllere doğ, bütün gönülleri parlat;
Bütün âlem, senin güzelim nurunun zerresine ehildir (Ustadır), ıyâldır (Geçindireceği yakınlarıdır), ona muhtaçtır.

A güneş, dağın, bulutun ardından baş göster;
Her bakışta, sözsüz-sessiz, hali anlat.

Çorak, tuzlu toprağın ciğerinden o tertemiz suyu çekme;
Ululuk nurunun parıltısını, o güzellikten men etme.

Ay’ın nuru, o nurların meleği, bir göründü, bir cilvelendi mi can, baştanbaşa nur olur, akıl, bağlardan kayıtlardan kurtulur.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerini doğru ve olduğu gibi görmek için Mevlana Hazretlerinin kişi ve olaylara bakışını ve değerlendirmesini yapacak, işaret ettiklerinin önemini anlamaya ve kavramaya çalışmamız gerektiğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin yüzünü ve hakikatini her âlimin göremeyeceğini, Mevlana Hazretlerinin bakış tekniğini alması gerektiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinin acımasızca istediği şekle getirmek için hareket ettiğini, kendisini seven ve âşık olan kişiye yeni kimlik ve kişilik verene kadar uğraşacağını, vazgeçmeyeceğini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinin desteğini alan kişinin aslanlarla bile kavgaya girişecek yiğitliği kazanacağını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin ululuk sıcaklığından faydalanmak gerektiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Her şeyin sözle anlatılmadığını, ulu kişilerin söz söylemeden, ağzını dilini oynatmadan, bakışları ile söyleyecekleri sözü söylediklerini, öğretmek istediklerini öğrettiklerini, göstermek istediklerini gösterdiklerini öğrendik, anladık.

Ulu kişinin bir bakışı, aktaracağı nurla istenilen çok şeyin anlaşılacağını, ikna edileceğini, vücut bulacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar