8 Aralık 2017 Cuma

MEVLANA VE 40 YERDE GÖZÜKMESİ


Tanrı’nın yeryüzünde veliyesi (kadın veli), şeyh Selahaddin’in kızı Fatma Hatun (Her ikisinden razı olsun) hazretleri anlatmıştır.

Babamın zamanında, bir gece Mevlana Hazretlerini, sadık muhipleri (Sevgiyle bağlanıp inanalar) kırk yerde Sema’ya davet ettiler.
Mevlana bunların hepsinin davetine icabet edip “Gelirim” dedi.

Hemen kalkıp halvete girdi ve babamla birlikte seher vaktine kadar namazla ve Tanrı ibadetiyle meşgul oldular.

Sabah olunca davet eden kırk evin her birinden Mevlana’nın o evlerde bırakıp gittiği birer tek ayakkabısını getirdiler.

Kimisinde ayakkabısının sağ, kimisinde de sol tekini bırakmıştı.
Her şahıs o geceki hayret ve hali anlatıyordu.

Her biri“ Mevlana Hazretleri, bu gece evimde şöyle yaptı, şöyle söyledi “ diyordu.

Bu halden dolayı aralarında bir kıyamettir koptu.
Halk onun bu kerametinden şaşakalmıştı.

Hâlbuki o gece Mevlana Hazretleriyle babam şeyh Selahaddin kendi yerlerinden ayrılmamışlardı.

Mevlana kereminin kemalinden (Cömertliğinin büyüklüğünden) ve kemalin kereminden (Mükemmel oluşundan) sema’a çağıran dostların her birinin evinde temessül (Ruhun istenilen yere gidip vücut bulması) etmiş, onların arzusunu yerine getirmişti.

Konya’nın bütün şeyhleri ve büyüklerinin hayreti yeniden arttı.
Hepsi Mevlana’yı denemekten vazgeçip insafa geldiler.

Mevlana, gelen ayakkabıların hepsini zamanın büyüklerine ve iman sahiplerine bağışladı.
Bir ayakkabı da Selahaddin hazretlerine isabet etti.

Çelebi Arif (Tanrı onun sırrını takdis etsin) o ayakkabıyı Kastamonu paşası Süleyman Paşa’ya armağan götürdü.
Süleyman paşa hadden aşırı hizmetlerde bulundu.

O ayakkabılarla herhangi bir hastaya veya niyazda bulunan bir kimseye su verdikleri zaman keşifler zuhur ederdi ve Tanrı’nın izni ile de hastalar iyi olurlardı.

Gebe kadınlarda O hazretin (Tanrı onun sırrını kutlasın) bereketiyle kolay doğururlardı.

                                      ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:
1.    Mevlana Hazretlerinin keramet sahibi olduğunu öğrendik.
2.    Aynı anda 4o yerde kendini gösterdiğini söz söylediğini öğrendik.
3.    Mevlana Hazretlerinin ibadetinin bereketiyle görünmeyen âlemden hediye olarak ayakkabı geldiğini ve her ayakkabının bir tekinin göründüğü yere bırakıldığını ve halkın böylece haberdar olması sağlandığını öğrendik.
4.    Dine inanmayanlara peygamberler mucize göstererek inandırdıkları gibi, Velilere inanmalara keramet gösterdiğini öğrendik.
5.    Mevlana Hazretlerinin ismini anmanın bile bereket verdiğini öğrendik.
6.    Tanrı izni olmadan hiçbir şeyin olmadığını, kerametlerin de Tanrı’nın isteğiyle olduğunu öğrendik.
                                    *
İşte böyle yaren,

Büyük insan böyle yapar.
Büyük insan Tanrı ile dost olur, sevgili olur, O’nun istediği gibi olur.

Küçük insan benliği ile büyüğüm der fakat kimse onun büyüklüğünü onaylamaz.

Yaren,
Kiminle berabersen, kime gönül verdiysen, kiminle ruhsal bütünlük sağlıyorsun sen o kişisin.

Bir damla denize düştüğü zaman artık o deniz adını almıştır, artık o damlayı denizden ayıramazsın.
                                          *

RAVLİ 

Popüler Yayınlar