8 Aralık 2017 Cuma

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3460 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3460. Aşka avlanan, nasıl olur da ölüme avlanır?
Ay’ı kalkan edinen, ok yarası mı alır hiç?

Tanrı’dan baş çektin-gittin amma bir yol bulabildin mi hiç?
Yola gel, sersemce kaybolup gitme.

Belasını şeker kamışı dengi (Şeker yükü) gibi satın al;
Almazsan yürü, sirke kesil;
Bu beye âşık ol, olmazsan var-yıkıl, geber.

Bütün temiz canlar, toprak tutsağı olmuş;
Aşk, tutsakları kurtarmak için altınlar saçmada.

A zembiline (Örme sepetine) kimseciğin ekmek koymadığı kişi, a yok-yoksul, gene zembilinin dibinde ara ekmeğini.

Çevikleş, er ol, Tanrı yüzlerce kumaş verir sana, kara toprak da bak, altın olmuş, kapkara kan, süt kesilmiş.

Tebrizlilerin övüncü Tanrı ve din Şem’i (Güneşi), gönlün ayağını şu katran gibi balçıktan apaçık kurtarsın gitsin artık.

Yol başında gördüm, Ay gibi hızlı-hızlı gidiyordu;
Allah için olsun dedim, bir soluk daha yavaş git.

A Ay’a benzeyen;
Bir soluk yavaş ol, bir soluk kas atının dizginini;
A güne-güneşe benzeyen dilber, çabucacık gölgenden mahrum etme bizi.

Dedi ki:
Güneşim ben, dayanamazsın bana sen, bir vurdum ışıttım mı seni, senden bir eser bile kalmaz.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’a ve Allah dostlarına tutkulu sevgiyle bağlananların ölüm korkusundan kurtulduklarını öğrendik.
2.    Allah’a inanmayanların kendilerine doğru yol bulamadıklarını, sersemce bilinci ve duyguları zayıflayarak yaşayıp öldüklerini öğrendik.
3.    Aşkı satın alanların tatlılığa kavuştuklarını, insanı kendine çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren yapıya büründüklerini öğrendik.
4.    Allah ve dostlarının aşkıyla uğraşmayanların yaşamından memnun olmadan daima kişilerden ve durumlardan şikâyet edenler olduğunu öğrendik.
5.    Allah dostu beye âşık olmazsak, onu kendimize örnek almazsak yaşarken her an yıkılmaya, ölmeye hazır olmamız gerektiğini öğrendik.
6.    Aşk; temiz kişileri toprağa bağlı kalmaktan kurtarmak için uğraşı içinde olduğunu öğrendik.
7.    Ekmek sepetimize başka birinden ekmek gelmese bile o sepette bir şekilde ekmek bulabileceğimizi öğrendik.  
8.    Kolaylıkla ve çabuklukla davranan işini iyi bilen, yetenekli yiğit kişi olarak aşkın yoluna girmemiz gerektiğini, yanlışa düşersek Şems Hazretlerinin kurtaracağını öğrendik.
9.    Allah dostlarının çok hızlı hareket ettiklerini, ona âşık olanların ona yetişemeyeceklerini, ancak yola bıraktığı izlerden gidebileceğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin hangi kişiye ışığı vurursa o kişinin başkalaşacağını, eski kimlik ve kişiliğinden eser kalmayacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar