9 Aralık 2017 Cumartesi

MEVLANA VE ALTIN YAPIMI

Bir gün Muineddin Pervane (Tanrı rahmet etsin) kendi sarayında,
“Hüdavendiğar hazretleri (Mevlana), eşi olmayan bir padişahtır.

Onun gibi bir hakikat sultanının asırlar boyunca bir daha dünyaya geleceğini zannetmiyorum.
Fakat müritleri çok manasız ve fena insanlardır” der.

Pervane’nin bu sözü söylediği sırada Mevlana’nın müritlerinden biri de orada bulunur.
Mürit, bundan çok fazla alınarak bu sözü Mevlana’ya gider anlatır.

Bundan Mevlana’nın bütün müritleri alınırlar.
Bunu gören Mevlana bu tezkerede (pusula):

“ Eğer benim müritlerim iyi adam olsalardı,
Ben onların müridi olurdum.

Fena adam olduklarından ahlaklarını değiştirip iyi olmaları,
İyiler ve iyi amel eden insanlar sırasına girmeleri için onları müritliğe kabul ettim.”

Şiir:
“Ben kör değilim;
Fakat bende (Bakırı altın yapan) bir kimya var.
Ben onun için bu kalp diremi (altına benzetilmiş bakırı) “ alıyorum.

Dedikten sonra yine sözlerine devamla:
 “Babamın ruhu hakkı için şuna kaniiyim ki,
Tanrı onları rahmetine mazhar edeceğini üzerine almasaydı ve makbul kullar sırasına sokacağına kefil olmasaydı,
Onlar kabule mazhar olmayacaklar ve tanrı kullarının temiz kalplerinde yer etmeyeceklerdi” buyurdular.

Şiir:
Tanrı rahmetine mazhar olmuşlar, kurtulmuşlardır.
Fakat lanetine uğramışlar tedaviye muhtaç hastalardır.”

İşte biz lanetlileri rahmetli yapmak için dünyaya geldik

Pervane Mevlana’nın bu kıymeti pek yüce olan tezkeresini (pusulasını) mütalaa edince, onun Mevlana hakkında ki güzel itikadı bir iken bin oldu.

Hemen kalkıp yaya olarak Mevlana’ya geldi, özürler diledi, tövbe ve istiğfarda bulundu ve müritlerine birçok hediyeler verdi.
                                      ***
ARİFLERİN MENKIBELERİ, Şark İslam Klasikleri 29,
Ahmet Eflaki, M.E B. YAYINLARI 489
                                      ***
Neler öğrendik:

1.    İyi kişiye sevgi ve hizmet yoluyla bağlanılmalıdır.
2.    Fena huyluları dışlamayıp iyi insanlar arasına girmeleri için çalışılmalıdır.
3.    Mevlana hazretlerine gönül bağlayıp o değerlere göre yaşayanların fena veya aşağı kimyalarının değiştiğini ve iyi kimyaya sahip olarak iyi insanların arasına girdiklerini öğrendik.
4.    Allah’ın rahmetine mazhar edeceği kişiyi Mevleviliğe yönlendirdiğini öğrendik.
5.    Mevlevilik yolunda uğraşanların beğenilen kişiler olacağını öğrendik.
6.    Tanrının lanetine uğramış olsan bile bu yolla temiz kalpliliğe ulaşabileceğini öğrendik.
7.    Ruh hastalığı olanların bu yolla tedavi edileceğini öğrendik.
8.    Değersiz, yetersiz olabiliriz ama bu yolla değerli hale gelebileceğimizi öğrendik.
9.    Ahlakımızı düzeltmek için güzel bir fırsat bu yolla verildiğini öğrendik.
10.                      Sultan Veled hazretleri ve çocuklarının Tanrı görevlileri olduğunu öğrendik.
11.                      Yanlış yaptığın zaman, o kişiye giderek özür dilemen, affını istemen gerektiğini öğrendik.
12.                      Kalbini kırdıklarına hediye vererek onların gönlünü alman gerektiğini öğrendik.
                       *

RAVLİ

Popüler Yayınlar