30 Kasım 2017 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3400 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3400. Âşık olmayan, ancak turşu (Bitkin, yorgun) olmaya değer;
Helvanın layığı (Yaraşan) şekerdir, sirkenin layığı kebre (Kapari) otu.

Senden ayrı oldum mu, a canım feda olasıca güzel, havanda tir-tir titrer dururum;
Senden başka lütuf, kerem sahibi (Büyüklüğünün gereği iyilik eden) bence düzencidir, hilebazdır (Maksadını gizleyen, beklenti içinde olandır).

Mademki kimseyle işin yok, fitne (Karışıklık, kargaşa) çıkarma, gönlü alıp gitme;
Fakat bir gönlü de aldın-gittin mi kapından sürüp geri döndürme.

Gözün, yol kesti mi yolu kesilmişe yol gösterir, kılavuzluk eder;
Saçların, baş çekti mi o Hintlinin işvesine aldırma (Hoş ve aldatıcı tavırlarını önemseme).

Aşk, bir gönül alıcıdır (Güzel-zevkli, kalıcı istekleri toplayandır), dostların (Mevlevilerin) gelişmesi aşkladır;
Canını ağaç gibi yeşertir, çiçeklere bezer.

Aşk güzeldir, tazedir, onu isteyip dileyen, ondan da tazedir, dünyanın şekliyse eskidir, dünya âşığı da eskiler alandır.

Aşk alanlar, ırmaktan ırmağa O’nun (Şems Hazretlerinin) ta denizine-dek giderler;
Eskiler alanlarsa eski pabuç kimde var diye mahalle-mahalle dolaşır dururlar.

Zıhı gevşetme (Belirlediğin amaçtan gevşeme, rahatlama, sakinleşme, gerginliğini bozma);
Senin dört kanatlı okunum ben;
Yüzünü çevirme benden, bir gönüllüyüm, iki başlı (Başkasının emriyle hareket eden) değilim ben.

Senden keskin kılıcı vurmak, gönülden-candan da yüzlerce razılık;
Kaza-kader gibi bir tek sözüm var, ne eğer diyorum, ne meğer.

Zülfikar’ı (Kılıcı) çeksen de yürüsen üstüme, ayağımı diremişim, duruyorum işte;
Ne yel gibi kaçarım, ne kıvılcım gibi sönerim.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Her insan kendi değerince birliktelikler oluşturduğunu, aşık kişinin tatlılıkla birleşen, uyuşan bir özü olduğunu öğrendik.
2.    Şems Hazretlerini çok sevenin yaşam yolunun değişeceğini, geçici dünya işlerinden soğuyup ebedi yaşam sırlarına doğru yol alacağını öğrendik.
3.    Dünyayı seven kişinin eski, bayat, çürümekte olanı sevdiğini, aşık kişinin ise Allah huyuyla huylanıp tazeyi sevdiğini öğrendik.
4.    Aşk yolcusunun gevşeklik göstermeden, bıkmadan usanmadan, yoldan ayrılmadan amacına ulaşmaya çalışması gerektiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerine tam güvendiğini, yaptıklarının doğru olduğunu gördüğü ve tüm kalbiyle inandığını, korkmadığını, kendini teslim etmekten tereddüdü olmadığını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar