26 Kasım 2017 Pazar

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3350 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3350. Başak burcuna benzeyen kaşı, Ay’ından habersiz;
Haberi olsaydı Ay’ın üstünde gider miydi hiç?

Sen (Tebrizli Şems) bir güneşsin, her şey, sana başına ayak yapar da gider;
İş böyleyken zerre, ne diye hava küresine biner?

O Zühal (Ahmak, cahil, pinti, korkak, tembel, kafasız, cimri kişi), aptallığından (Kendini geliştirmemiş, zekâ yoksunu) üstünlük arar;
Haberi yoktur ki şu gök bile altüst olur da gider.

Gönül, onun geceye benzer saçları arasında gündüzü andırır yüzünü gördü, bu yüzden de gece-gündüz seher gibi gizli gidiyor.

Gökyüzü Türk’ü (Gökyüzüne ait olan Türk; dikkatli, sahip olma yaşam aracı, güvenilir, yardım eden, sıcakkanlı özellikleri olan), Öküz (Boğa) burcunu kağnıya koştu;
Sefere gidiyorum  (Kendimi geliştirmek için yolculuğa çıkıyorum) diye dünyaya bağırdı.

 Gökyüzü, kazânın (Birdenbire olan bu olayın) elinden yaslara (Acı belirten davranışlarda) girdi, gök elbiseler giyindi (Siyahlara büründü);
Fakat şu kadarcık bir anlayışı bile yok ki onu yürütüp götüren, gene keder (Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, tasa).

Dudakları kurumuş toprağa, saka (Evlere su taşıyanın) tulumuna benzeyen bulut, neşe vermeye geliyor diye müjde verir gök gürültüsü.

Yıldız da, bulut da, gökyüzü de, cin de, şeytan da, Melek de;
A tam inanca ulaşmamış kişi, insan için koşup gitmede, didinip yorulmada.

Kulağından çıkar pamuğu, aklını gözüne örtme;
O elbiseler giyinmiş güzel, kendini göstermeye gidiyor.

Neyi de tefi de, çengi de kulak için çalarlar;
Dünyanın şekli, o şekli görene gider durur.

Önüne ön olmayan bakışı ara;
Çünkü şu ateşe benzeyen bakışın, kıvılcım gibi çakar gidiverir.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin kendisine sevgiyle bağlananları ahmaklıktan kurtardığını öğrendik.
2.    Üstünlük arayan kişinin; ahmak, cahil, pinti, korkak, tembel, kafasız, cimri kişi olduğunu öğrendik.
3.    Gökyüzünün tam inanca ulaşmamış kişi için uğraştığını, olup biteni gösterip inanmasını sağlamak için uğraştığını öğrendik.
4.     
                       *
İşte böyle yaren;
İnancı önemsemeyip, Allah’ı ve Allah dostunu önemsemeyen kişinin kendisini yetersiz haline getirdiğini,  aklıyla her şeyi görmeye ve anlamaya çalışanın da aklını gözüne örterek hakikati olduğu gibi görmekten kendini alıkoyduğunu öğrendik, anladık.

Özü gören, ilk ortaya çıkışı bilen, ilk kaynağa ulaşan kişinin önüne ön olmayan bakışa sahip olacağını, diğer tüm bakışların aşamalarından sonra elde ettiğini o kişinin inancıyla kolayca ulaşabildiğini öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar