22 Kasım 2017 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3320 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3320. Kış öldü, karakış geçti gitti, ilkbahar çağı geldi;
Gül bahçesinin cilveleri (Hoşa gitmek için), bağa-bahçeye güzeller gibi geldi-çattı.

Soğuğun, pusun (Görüş uzaklığını çok azaltmayan sis) zahmeti geçti;
Kızıl gül dalının güller saçacağı çağ geldi.

Bağ-bahçe, kış yüzünden varını-yoğunu yitirmişti;
Tanrıdan yardım diledi, Tanrı lütfu (Yüce makamdan yapılan iyilik, yardım) yâr (Sevgiliye yapılan iş) oldu, dostların devlete erişecekleri vakit geldi-çattı.

Güneşimiz gene koyun burcuna (Güneşin (Şems’in) koç burcunda yücelmesi başladı)girdi, bağışlar bağışlayan bahar, gümüş paralar sayarak geldi.

İsteyenle istenene, âşıkla sevgiliye, kucaklaşma çağı geldi;
Her yanı güzel güle geldiği gibi tıpkı.

Burçlular gibi hepsi de zindana atılmışlardı;
Kuyumcu, kuyumcunun bağışları borçlarını ödedi de zindandan kurtuldular.

Bütün ova, bütün yazı, çiçeklerle, ekinlerle dopdolu;
Tatarlardan korkma zamanı geçti, Tatar ülkesinin miskleri (Güzel kokulu av hayvanları) geldi yayıldı.

Bıldır (Geçen yıl) ne öldüyse bahar yüzünden dirildi, mezardan çıktı;
Avlanan aslan geldi, avcılar-avlar geldi.

O tatlı yüzlü gül, Tanrı’ya şükürler ediyor;
Mahmurları (Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olanı) aymaya geldi o sarhoş bülbülümüz bizim.

Neşe devri, içme çağı;
Dönsün kadehler, uyku haram oldu şimdi;
Neşelerin, çalgıların temeli doğdu;
Üzüm sıkanlar geldi.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah dostu sevgili gelince baharın gelişi gibi güzelliklerin kendini gösterdiğini, güzel kokuların yayıldığını, ölü durumdan kurtulup yeni yaşam ve yaşayışa kavuşulduğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Allah dostlarının çok etkili ve yetkili kişiler olduğunu, varlıklarını rüyada görmenin bile insanı sevinç vereceğini, gören kişide canlandırma sağlayacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar