15 Kasım 2017 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3200 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3200. Senden her solukta bir bahçe geliyor bize;
Cömertlik böyle olunca bütün cömertliğiyle beraber Hâtem-i Tayy (Çok cömertlik şöhreti), silindi gitti.

A yüce selvi boylu, a her dertlinin kıblesi (Sıkıntı durumunda yardımı umularak başvurulan yer), a yaprağı, meyvesi insanı şaşkına döndüren, a yaş dalı vefakâr olan (Sevgisi geçici olmayan).

Birisi, adamakıllı senden razı, hoş, meyveler yiyip durmada;
Öbürüsüyse başı dönmüş, şaşkın, nerde yahu diye aranıp durmada.

Gözünü ovuyor, uykusunun dağılmasını, lütfunuzla (Büyüklüğünüz gereği yaptığınız iyi) düşüncenizin yanı başında olan o ağacın belirlenmesini istiyor.

Düşünceler, o ağaçtan akıp gelen kaynaklardır;
Dereyi balçıktan temizle;
Balçık oldukça arı-duru olamaz su.

Su kaynağını inkâr ederse başına kara topraklar (Yok olması daha iyi olur), ne de deve dikeni çiğner (Sert, sivri, batıcı işler yapar), ne de hezeyanlar (Akla uygun olmayan, yersiz, tutarsız söz söyler işler yapar) savurur hele.

A hezeyanlarla avunan tamahkâr (Açgözlü), a pırasadan daha kokmuş herif, belaya uğramadıkça bir kerecik bile Allah demezsin ha.

Eşek, dayaktan kurtuldu mu eğri-büğrü gitmeye, düz bırakıp da çayıra-çimene, tarlaya girmeye başlar.

Çayır-çimen, ekin-başak olan yerde emniyet olur mu hiç?
Yeşilliğe aldanma, kurt ardında.

Kulağını terci’e (İlk beyitleri) aç, yola dön;
Çünkü kurtla buluşmak, açlıktan da acıdır.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinden hep güzelliklerin geldiğini, yanlış işler ve konuşmalardan kurtulacak öğretilerin olacağını, akla uygun olmayan, tutarsız söz ve işlerden kurtulacağımızı öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinden gelen güzel düşünce kaynağının temiz olduğunu, olduğu gibi kabul etmemizin doğru sonuçlar aldıracağını, kendi değer yargılarımızla bulandırmamamız gerektiğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinin düşüncelerini,  önerilerini başlangıçta kabul etmeyenin eşek gibi döverek yönlendirmelerle iş yapacağını öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin, Şems Hazretlerinin yolunun farklı olmadığını, bu büyüklerimizin sözlerini can kulağıyla dinleyip doğru kabul ederek yaşantımıza uygulamamız gerektiğini, yanlış yolda tehlikelerin beklediğini öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar