20 Kasım 2017 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3280 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3280. İki gönüllüydüm de o yüzden ayağım balçığa saplanmıştı;
Şükürler olsun, iki gönül kalmadı, bir gönüllü oldum, gönülden münafıklık (İki yüzlülük) geçti gitti de dost, gönül verdi bana.

Gönül gözü gök-tan (Alaca karanlık), beden lafı ipten;
Şu ipi üzüp koparayım da gene gideyim geldiğim yere.

Elest gününün dilberi (Yaratıldığında güzel olan), yavaşça bir şey daha dedi;
O sözü ortaya atacak, söyleyecek bir kimse var mı acaba?

Dedi ki:
At sürüp geldim sana;
Kendim için düzdüm-koştum, yarattım seni;
Kendi yaptığımı kendim mezada (Artırmalı satışa) vermem ben

Dedim ki:
“ Kimsin sen?
“Herkesin muradıyım, herkesin dileğiyim ben” dedi.
Peki dedim:” Ben kimim?”

Dedi ki:
“ Herkesin dilediğinin dilediğisin sen”

Müfteilün fâilat;
Sıfatlardan geçmiştim;
Şimdiyse gönül söze düşünce zatın tapısında yok olup gitmiş.

Tebrizlilerin övüncü, gönül verdi, akıl verdi, can verdi;
Zaman, bu üçünün yardımıyla düzene girdi zaten.

Bir tilkicik, yağlı kuyruğu kaptı, kaçtı;
Aslan uyuyor muydu yoksa?
O kör-topal tilki, aslandan canını kurtaramaz zaten.

Bilerek fırsat verdi ona;
Yoksa topal tilki, aslandan o yağlı kuyruğu aşırdı desem kim inanır bu söze?

Bir kurt, Yakub’un Yusuf’unu yedi dese biri, gökyüzünün aslanı pençesini uzatmaz bile ona.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Çok istekliliğin insanı ikiyüzlü yaptığını, Allah dostuna gönlümüzü vermemiz, diğer isteklerden kendimizi temizlememiz gerektiğini öğrendik.
2.    Vücut isteklerinin kişiyi bağladığını, özgürlüğünü kısıtladığını öğrendik,
3.    Herkesin dilediği-istediği kimse olmak için; Herkesin istediği-istediği Allah’a ve bizi Allah’a götürecek Allah dostlarına gönül vermemiz gerektiğini öğrendik.
4.    Gönülden haberi olanların başka işleri bırakıp gönül işine öneminden dolayı daldıklarını öğrendik.
5.    Tebrizli Şems Hazretlerinin gönül verilecek, gönül vermenin bile övünç kaynağı olduğunu Mevlana Hazretlerinden öğrendik.
6.    Büyüklerin kendilerinden kapılan bilgi ve görgüye bilerek ses çıkarmadıklarını, bu aşırmalara fırsat verdiklerini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Kendi gönlümüzü Mevlana Hazretlerine verdiğimiz zaman, onu gönlünde olan Şems Hazretlerine ulaştığımızı, Şems Hazretlerine ulaşınca onun gönlünde olan Allah’a ulaşabileceğimizi öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar