21 Kasım 2017 Salı

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3300 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3300. O nekes (Cimri) bir ödağacıdır (Bedenimizdeki belâ), sana koku vermez;
Ateşe atılmadıkça, yanıp tütmedikçe (Yakılıp kimyası değişmedikçe) sırrını açmaz.

Tebriz övüncü Tanrı ve din Şems’i daha önceden, aşk demiştir, senin yüzünden yüzünü ekşitiyor, bu sirkeliği arttırmak doğru değil.

Ah, bir kere daha ateş düştü bana;
Gönlümden her yana kan çeşmeleri boşandı.

Ah, aşk denizi bir kere daha dalgalandı;
Bu deli gönül gene yüzünü ovalara çevirdi.

Ah, pek yaman bir ateş, gönül evini sardı;
Gökler dumana boğuldu, yel ateşimle ısındı.

Hiç kınama;
Gönül ateşi kolay değil;
Yarabbi!
Feryadıma sen yetiş, gönül ateşinden aman-aman.

Düşünce orduları (Savaşmak için) geliyor ormanlardan gönlüme yoğun-yığın, hepsi de gamdan (Üzüntüden) neşeli mi neşeli.

A hatırı aydın gönül, a bütün gönüllere bey gönül;
Sabrı (Olacak ve gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeyi) seçtin de canın, bütün muradına erdi (İstek, dileklere kavuştu) gitti.

Kuru-yaş, bütün gözler, birbirine dikilmiş;
Sense gözünü Tanrı’ya tutmuşsun;
Herkesin gözü seni seyretsin artık.

Elin Tanrı eli, gözün Tanrı gözü;
Kulların Rabbinin gölgesi herkesin başında olsun, dilerim, eksilmesin.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    İnsan bedeninin cimri olduğunu, insan bedeninden sır çıkması için kimyasının yakılıp değişmesinin gerektiğini öğrendik.
2.    İnsan bedeninden sır çıkması için aşka Tanrı ve din güneşi Şems Hazretlerinin aşka sahip olması gerektiğini önceden söylediğini öğrendik.
3.    Gönül evinin yakılmasının çok daha zorlu bir iş olduğunu öğrendik.
4.    Gönül evi yanan kişinin düşünce ordularının yoğun olarak gelerek kişiyi üzüntüden neşeli duruma getireceklerini öğrendik.
5.    Sabrı seçen canımızın bütün istek ve dileklere kavuştuğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Eliminin Tanrı eli, gözümüzün Tanrı gözü olması, Tanrı’nın koruması altında eminlikte olması için gözümüzü Tanrı’ya bakan, Tanrı’dan gelen emirleri uygulayan kişiye yakın olmak gerektiğini, Mevlana Hazretlerinin duası bereketiyle olacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar