24 Kasım 2017 Cuma

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3330 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Allah'ı anlatıyor)
                              
3330. Kadehim içinde, şarabım, dalga-dalga kan;
Güzel yüzlülerin sakisi (İnsan ruhuna Allah’ı sevdiren, Allah nuru saçan), can yolundan çıkageldi.

Bağırdım, gönül böyle sarhoş bir halde nereye gidiyor dedim;
Padişahlar padişahı “Sus” dedi;
Bizim yanımıza geliyor

Dedim ki:
Benimlesin sen, içinde soluk alıp durmadasın;
İş böyleyken gönlüm, şaşkın-şaşkın, dışarıda nerelere gidiyor?”

Dedi ki:
Gönül dediğin, bizim malımız-mülkümüz:
Bizim masalımız, bizim Rüstem’imiz (Kahramanımız);
Yanlış hayale doğru savaşmaya gidiyor işte.

Ne yana giderse baht da o yana gidiyor;
Nereye isterse gitsin;
Hiç tınma

Gâh (Bazen) güneş gibi yeryüzü definesinde dalmada, batıda kaybolmada;
Gâh (Bazen) peygamberin duası gibi göğe ağmada.

Gâh bulut memesinden lütuf (Saygın birinden gelen iyilik), kerem sütünü vermede (Asilliği gereği özünden beslemektedir);
Gâh can gül bahçesine seher yeli gibi gitmede.

Gönlün izine uy da sen de git, git de yeşilliklerin, çiçeklerin nasıl bittiğini, ırmakların nasıl aktığını seyret.

Dünyaya şekil bağışlayan, salttır (Kendi başına var olan, bağımsız, mutlak iradedir, bir şeyi yapıp yapmama karar veren güçtür), şekilsizdir;
Herkesin eli-ayağı odur da kendisi elsiz-ayaksız gitmededir.

Yanlış bile yapsa yaptığı, doğrunun da doğrusudur;
Cefaya (Yasaya veya vicdana aykırı olarak kötü lük yapmaya) doğru gitse bile ettiği, vefanın (Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığın) da vefasıdır (Sevgisi geçici olmayandır).
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’tan gelen sarhoşluğun can yolundan geldiğini başka insanların kötü bakışına uğramaması için üzüntü ve sıkıntı içinde verildiğini öğrendik.
2.    Yaşamımız ve hayatımız Tanrı şarabından sarhoş olunca gönlümüzün Allah‘hın emrettiklerini yaptığını, Allah’a doğru gittiğini, yakınlaştığını öğrendik.
3.    Gönlümüzün içimizde bizimle beraber yaşadığını, yanlış hayallere gitmemek için savaşan kuvvet olduğunu öğrendik.
4.    Gönlümüzün Allah’a ait olduğu için Allah’ın gönlümüzü istediği yöne yönlendirdiğini öğrendik.
5.    Gönül nereye giderse gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde ilahi iradenin etkisiyle yaşayış biçimi oluşturduğunu öğrendik.
6.    Gönlümüzün Allah’ın malı olduğu için kontrol edemediğimizi, Allah yanlış hayallerle savaşmamız, kahraman olmamız için gönlü bize verdiğini öğrendik.
7.    Gönlün Allah’a ait olduğunu bilenlerin gönlünün izine uyarak Allah’a doğru gittiklerini, giden kişinin yeniden yeniye oluşan ve tekrarlanan güzellikleri seyreder duruma geleceğimizi öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Allah’ın kendisini göremeyenlerin Allah’ın bağışladığı sanatını görebileceklerini, Allah’ın dünyaya şekiller bağışladığını görüp anlamamız gerektiğini öğrendik, anladık.

Yine öğrendik, anladık ki bize olanları doğru ve iyiliğimize olduğunu, Allah’ın dostluğunun ve sevgisinin devamlı olduğunu öğrendik, anladık.  
                         *

RAV

Popüler Yayınlar