16 Kasım 2017 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3220 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3220. Her sarhoşun yüzüne bir hoşça” Biz suvarız” (Su veririz) (Cin suresi 16-17) yazısını yaz da onun bir lezzete gark olup gittiğini bilsinler.

Sağrağın, onu sağrağı, her solukta şarap sunuyor bana;
Bense hey, doldum, yeter artık diye nara atıp duruyorum.

A hayale benzeyen dost;
Sen hem yakınsın bana, hem uzaksın benden, bütün canlarımızı dilediğin gibi daldırır-çıkarırsın.

Âdemin devri geçti, kuşların nöbeti şimdi;
Kıyamet davulunu dövdüler;
Kalk, ferman geldi-çattı.

İşlerin lâtif (Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan), sözlerin tatlı (Gönül alıcı), olgunluğun (Bilgi, görgü ve hoşgörüsünün gelişmişliğin) güzelliği sende, daha da fazlasın sen;
Daha fazlası yok mu, göstermez misin?

Ay devrinden sonra devlet, kapı açtı;
Hırkayı çıkar at, padişahtan elbise geldi.

Sevinme, neşelenme zamanı geldi, yeis (Üzüntü) zamanı geçti;
Ululuğumuz yok, aldanmayız biz, a dayancımız, azıtma yolumuzu.

Taht’ta şeytan oturmadaydı, peri oturmadaydı;
Zulüm (Yasaya ve vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum) onun için şiddetliydi;
Fakat artık şeytan, kaçtı gitti;
Süleyman’ın çadırı geldi, kuruldu.

Çalgın, neşen yok mu a genç, doldur kadehe şarabı, sen esenlik yurdunda, yüce sağlam bir köşktesin.

Aşk, ne güzel bir hakimdir;
Zalim değildir, sözünde durur.
Lâ havle okumaya hacet (Hayret etmeye gerek) yok, Müslüman olan şeytan geldi.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’ın sözleri karşısında kendinden geçenin, sarhoş olanın işlerini Allah’ın gördüğünü öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerine insanı çok daha sarhoş edecek, kendinden geçirecek, bu güne kadar yaşayan insanların duymadıkları Allah’ın sır korumasına aldığı sözlerini duyduğunu öğrendik.
3.    Peygambere söz gelmesi devrinin bittiğini, dinin tamamlandığını, Allah’tan âşıklara aşkın sır sözlerin geldiğini öğrendik.
4.    Dinden sonra Allah’tan kendisini görmediği halde inananlara, saygı duyanlara, emirlerini yapanlara, yasaklarından uzak duranlara yeni bir hediye geldiğini bunun da kendisine ve dostlarına aşık olunması olduğunu öğrendik.
5.    Mevlevi olanlar Allah ve dostlarının yüzünü görünce sevinç ve neşe zamanın geldiklerini bildiklerini, üzüntüden tamamen uzaklaştıklarını öğrendik.
6.    Mevlevi ululuk iddiasında olmadığını, inancı azıtmaya ve ululuk yapmaya gerek duymamayı sağladığını öğrendik.
                        *
İşte böyle yaren;
.Aşkın insana bilgelik kazandırdığını, yerince ve doğru davranışlar kazandırdığını, Müslüman olan şeytanın yanına gelebildiğini öğrendik, anladık.      
                         *

RAV

Popüler Yayınlar