24 Kasım 2017 Cuma

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3340 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri gönlü anlatıyor)
                              
3340. Gönül, pencereye benzer, ev onun yüzünden aydındır;
Beden yokluğa (Yok olmaya) doğru gitmededir, gönülse ölümsüzlüğe doğru gitmede.

Yapayalnız gidiyor amma fitneler (Karışıklıklar, kargaşalar) koparıyor gönül, padişahların kanlarını döküyor gönül, herkesle karılıyor, birleşiyor gönül.

Tanrı büyüsünü yarattı, herkesin gönlünde belirdi, İkizler burcunun kesesini çaldı (Hızlı düşünmenin sırrını gizlice aldı), Süha yıldızı gibi (Görüş derecesini belirtiyor) gidiyor gönül.

Sana karşı kese (Cüzdanını) korumaya çalışmak, aptallıktır a gönül;
Kese elden gitti, can da keseyi kapanın peşine düşmüş, gidip duruyor.

Büyücünün birisin sen “Dedim;
Yavşak-yavşak (Yapmacık bir şekilde) güldü de dedi ki;
Tanrı anılıp dururken büyü tesir eder mi hiç?

 Evet” dedim, fakat senin büyün de Tanrı büyüsü;
O güzel büyün, kazanın-kaderin hükmüyle tesir ediyor.

Sevgilinin, biteviye (Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar eden) macerası var gönüle;
Hem de öyle örtülü değil, bak, buracıkta işte, önünüzden geçip gitmede.

Sakanın (Evlere su getirenin) atı bu, içeri gir sesi bu;
Dışarıdan, sakanın atı gidiyor diye bağırıp duruyor.

Zühre’m gökte bir başka şekilde gidiyor;
Gönüllerde, gözlerde bakış gibi gidiyor adeta.

Mirrih’e (Merih’e) benzeyen gözü, talihinden sarhoş;
Can da küçücek (Çok küçük) bir ok gibi sipere doğru gitmede.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Vücudumuza ışığı gönlümüzün aldığını, doğru görüşü, net görüşü sağlayarak hayallerin yanlışlıklarından kurtardığını öğrendik.
2.    Vücudumuzun ölüme, gönlümüzün ölümsüzlüğe doğru yol aldığını öğrendik.
3.     Allah’a karşı gönlümüzü altın kesesi gibi korumaya çalışmamızın bir fayda vermediğini, öğrendik.
4.     Gönül nereye giderse canımızın da oraya koşup durduğunu öğrendik.
5.    Allah anılıp dururken büyünün tesir etmeyeceğini öğrendik.
6.    Şems Hazretlerinin Allah’ın kaza-kader hükmü ile tesir ettiğini öğrendik.
7.    Zamanın ve imkânların gittiği, bu gidişin herkese haber verildiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin hedeflediği kişinin kaçmasının imkânsız olduğunu öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar