1 Ocak 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3700 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3700. Onun aşkının hevesiyle dokuz gök, çark vurup dönüyor.
Canla gönül, onun şarabından, kadeh-kadeh doldurup içiyor.

O, bir göründü, canlara bir vurdu, bir ışıdı da can şarabını içmek mubah (Dince yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah ya da sevap olmayan) oldu, yiyip içmek, yatıp uyumak haram edildi.

Bön (Budala, saf) dünya, a yel (Rüzgâr) dedi, ne haber?
Yel, korkudan dedi, bir soluktan başka hiçbir şeyden haberim yok vesselam (Son söz şudur).

Senin dilencilerim;
Aç kapıyı a güzel;
Dilencilere bir soluk ihsanda (Bağışlarda) bulun da a yüceler yücesi.

Dünyaya aman verensin (Canını bağışlayansın, öldürmeyensin), cihana cansın sen.
Ağız, senin kereminle (Asilliğinle, büyüklüğünle, ululuğunla), senin ihsanınla (Bağışlarınla) her an gülüp durmadadır.

İki dünyaya (Madde ve mana dünyasına) da emniyet veren sensin;
İnsanın-insanlığın aslısın, özüsün sen.
Bak da gör, işte şimdicek, ordunun üstüne Habeş ülkesinden asker geldi çattı.

Senin davulun geldi, senin en aşağılık habercin ulaştı mı her dilenci, davul, bayrak sahibi bir padişah kesilir.

Hiçbir gam, neşemizden canını kurtaramazsın diye yardım bayrağı gönderdi, işret ordusu yolladı.

Dilenciye lütuf fermanım (Önem verilen, sayılan birinin emriyle gelecek olan yardım) geldi mi, Arap kılıcını çekelim de Türklerin başına vuralım (Mevcut güzelleri yok edelim)

Arada, hiçbir korkuyu bırakma, aman diye bağır;
Çünkü can korkusuyla işret, bir arada olamaz.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerine hevesle âşık olanların mutluluğun verdiği sevinçle hareket ettiklerini öğrendik.
2.    İlahi aşk insana tesir etmeye başladığında gıdasının değiştiğini, dünyalık yemeden, içmeden, yatıp uyumaktan vazgeçtiğini öğrendik.
3.    Dünyaya ait değerleri ve zevkleri isteyenlere ilahi âlemin zevkinden haber verilmediğini, Tanrı şarabından bir damla bile içmediğini öğrendik.
4.    Dünyadaki güzelliklerin Şems Hazretlerinin aşkından vücut bulan, kendini gösteren güzellikler olduğunu öğrendik.
5.    Şems Hazretlerine sevgiyle, devam eden dostlukla bağlı olanların emniyet içinde olduklarını öğrendik.
6.    Şems Hazretlerinden yardım istendiğinde yardım eden olduğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Tutkuyla sevdiğimiz ile kendi aramızda korkunun yeri olmaması gerektiğini, can korkusunun olduğu yerde ve kişide zevkin mutluluğun olamayacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar