10 Ocak 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3790 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3790. Beden elbisesini soy da çırılçıplak canı seyret;
Elbise konacak yeri neyliyeceksin (Ne yapacaksın), çıplak can, daha hoştur.

Bunca canın tapısında dilsiz değilsin ya, söyle;
Fakat ney’in (Üflemeli sazın) hikâyesi dilsiz söylenir, canan narası da ağızsız atılır.

Sevgili, bugün geldi de esenlik sana dedi;
İşte o anda, gökyüzünü de onun soluğunda ara, yeryüzünün de.

Güzeller padişahı, haraç olarak baş istedi güzellerden;
Gökyüzünden, Ay’a doğru bir el-aman narasıdır koptu.

Dudağından, dişinden uzak olasıca lâ’l  (Kırmızı taş gibi) dudakları, aşk afsunları okudu, hocam, bak da eserini gör.

Aşk gammazı geldi de şu kulağıma dedi ki:
“ Sevgili, aramızdadır;
Latiftir (İnce bir güzelliği olandır), gizlidir (Görünmez, belli olmazdır) o”

Sevgili, gönlün eteğini tutup çekti;
Bu bucağa, o yedi kat göğün bulunduğu yandan da ileri, şaşılacak bir bucağa götürüyor.

Diyor ki:
“ Seninim amma kim benden söz ederse, dudağımı anlatmaya kalkışırsa iki elinle vur ağzına onun.

Senden bahsederdir ki beni de aldı-götürdü, seni de;
Fakat benden bahseden, ikimizden de uzaklaştı”

A gümüş bedenli güzel, öp kendini Huten (Çin setinin yakınlarındaki Türk) ilinde arama.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Toplumun değer ve doğru olarak kabul ettirdiği tüm beğenileri ve uyumlardan kurtulup; öz varlığımız olan, gerçek değeri gösteren ve doğru uyarılar yapan, istemlerde bulunan canımızı önemsememiz gerektiğini öğrendik.
2.    Can âlemini önemseyenlerin ağız ve ses ile konuşmaktan vazgeçip ağız ve kulağa ihtiyacı olmadan duyabileceklerini ve konuşabileceklerini öğrendik.
3.    Allah dostu Şems Hazretlerinin sözlerinin sözlerini değerince anlamak için kendi öz ve düşüncemizi yok etmemiz, hayatımızın tamamını ona adamamız gerektiğini öğrendik.
4.    Şems Hazretleri her sözünü doğru ve değerli kabul edenleri elinden tutarak gökyüzünü gösterdiğini, yücelerde olup insanlara gösterilmeyen gizliliklerden bir parçasını gösterdiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Aşka düşen âşıkların sen-ben diye ayrıştırıcı söz edenlerin; hakikatlerden ve dostlardan uzaklaşacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar