5 Ocak 2018 Cuma

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3740 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3740. Gene eletsen ses (Sizin rabbiniz değil miyim?)geldi.
Gene iş, işten geçti;
Sarhoş;
Anlanır (Anlaşılır), bilinir;
Hele ağzının kokusu yok mu, şıp diye tanıtır sarhoşu.

Saçma-sapan sözlerimiz, meyhanemizin (Tekkemizin) kokusunu veriyor;
Şaraplarımız, padişahlar padişahının ellerine sunuluyor.

Toprağın her parçası, ruh oldu, tertemiz can kesildi;
Artık ona toprak dünyası deme, her şeyi altın haline getiren iksirin mayası, özü de.

Sen kemersin, biz beliz;
Yahut da sen belsin, biz kemeriz.
İster kemer ol, ister bel;
Aşk ısısıyla ısınanlar, sensiz kalmasın da.

Gâg (Bazen) oğrulayacaksan (Hırsızlık yapacaksan) gir içeri, gönül kesesini oğrula (Aşır);
Gâh (Bazen) da beni oğru (Aşıran) say, bekçi benim de.

Gâh kurt gibi yoksulun koyununu kap;
Gâh çoban gibi hay-hay diyerek köpeği saldırt üstüme.

Senin gibisini kimsecikler görmedi;
Zaten a benim canım, kimse de sensin ancak.

Dünyada eşi-örneği görülmedik birisin, fışkırıp akan vefa suyusun (Besleyici, akıcı, ferahlatan dostluk ve sevgi bağlılığı olansın) dünyada.

Aşk bir âlemdir amma âlemin de canıdır aşk.
Sevgili gizlidir amma gizliliklerin de başıdır o.

Gözün, gözüme dedi ki:
“ Ne tamahkârsın (Aç gözlü);
Hem şekerimizi yiyorsun, hem armağan alıp götürüyorsun”

Âlemde bulunan her beden, her can, senin toprağındır ancak;
O izinin tozu belirmeyen güzelin hevesiyle hepsini de gaflete salmışsın (Çevrende olup bitenlerin farkına varamayan durumdasın).
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’ın hitabını duyanların kendinden geçecek kadar sarhoş olduklarını, bu sarhoşluklarını gizleyemeyecek derecede olduklarını öğrendik.
2.    Allah’ın padişah olan veya olacaklara yani asil ve yüce kişilere hitap edeceğini öğrendik.
3.    Mevlevilerin sözlerini büyük kişilere sunulduğunu öğrendik.
4.    Mevlana hazretlerinin sıcaklığını alanın Şems Hazretlerinin sıcaklığını da alacağını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin bu dünyada eşi ve benzeri olmadığını öğrendik.
6.    Şems Hazretlerinin Mevlana Hazretlerine aşkın büyüklüğünü, etkilerini, aşka güç ve dirilik verdiğini anlattığını, gösterdiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;

Şems Hazretlerinin gizlilikleri ve gizliliğin etkilerini bilen sır sahibi olduğunu, Mevlana Hazretlerinin bu sırlardan hem kendisinin yararlandığını hem de Allah’ı görmediği halde inanıp seven, görmek için arayışta olan kişilere tatlı bir şekilde sırları armağan ettiğini öğrendik, anladık.
                        *
Ravli

Popüler Yayınlar