25 Ocak 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 4000 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
4000. O balık, deniz dedi ki dedi, dilinin söyleyip durmasına bakılırsa sen kapı dışında bir halkasın ancak (İçeri buyur edilmeyen birisin).
Bu sözleri söyledi, sonra sözü bıraktı, sustu.

Balıkların soluk alışları suyladır, yelle (Hava ile) değil;
Çünkü hava ateştir, yaşlıkla eş olamaz.

Şu balığa bak;
Ekmeği de denizdir, rızkı da;
Şu halde ‘aşkta, balıktan da aşağısın sen.

Ağı attım;
Bir balık avlayayım diyordum;
Hâlbuki canım bir yüzükmüş (Süleyman peygamberin yüzüğü her kimde olursa her istediğini yapabilir olduğu inancı), vaktin Süleyman’ına av oldu gitti.

Bu da ne biçim bahane?
Yürü, tez söyle;
Deniz kim?
Bir ulular ulusunu arayışta kimsenin hasedinden (Kıskançlığından) ürkme (Korkup kaçma).

Apaydın, fakat mutlak olarak söyle;
Sözü kayıtlara düşürme de Tebriz’imizin övüncü Tanrı ve din Şems’i (Güneşi), gönlünden uzaklaşmasın.

Sevgili, son zamanda zevke-neşeye, çalgıya-çağnağa düştü.
İçi, çalışıp çabalamanın ta kendisi, fakat görünüşü, oyunbozanlıktır adeta.

Kendine gelsin, aklını başına devşirsin de bilgisizliğin, alaya girişmesin diye sevgili, bu işveyle, bu cilveyle bütün âşıkları öldürdü gitti.

Boyuna harekette ol;
Çünkü akarsu, donmaz.
Aşk bile, boy atıp baş çekme sırrını, hareketten elde etti.

Meyhane camekânına çizilmiş resim, canlı gibi hareket eder mi hiç?
Arık (Zayıf-güçsüz) at, nasıl olur da savaşa girer, saflar yarar?
                            ***                                            
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Aşk âleminde konuşma olmadığını, aşktan söz edenin kapının dışında olduğunu öğrendik.
2.    Kara âlemine ait olanın, su âlemine ait olanın, aşk âleminde olanın beslenmesinin, hayatta kalmasının, gelişmesinin farklı olduğunu öğrendik.
3.    Canımızın her istediğimizi elde etmek olduğunu, fakat bizi de isteyen canın olabileceğini, zamanın yüce kişisine av olabileceğimizi öğrendik.
4.    Bu zamanda ulu olan kişiyi aramakta korkmamamız, çekinmememiz, bahanelere kendimizi teslim etmememiz gerektiğini öğrendik.
5.    Devamlı harekette olmamız gerektiğini, gelişmelere, değişikliklere, katı olmamak, yararsızlıktan kurtulmak gerektiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Hareketli olmayan ne kadar güzel olsa da canlı olan kadar kıymetli-değerli olamayacağını öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar