3 Ocak 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3720 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3720. Padişahım Şemseddin’in (Şems Hazretlerinin) tuzağı, Tebriz’de avladı beni;
Tuzağa düştükten sonra artık bana, tuzaktan ne korku olabilir?

Bir kere daha zerreler gibi oynaya-oynaya geldik;
Çark vurarak (Allah-Allah diyerek kendi etrafımızda dönerek) çıkageldik o aşk göğünden.

Aşk meydanının başında bir er  (İşini iyi bilen, yetenekli, yiğit) olduk da gâh (Bazen) o uca at sürdük, gâh bu yana geldik.

Sen böyleysen aşk, yalvarır-yakarır ana;
Layıktır (Uygundur, yaraşandır) da;
Fakat biz bundan da üstünüz, böyle gelmedik biz.

Meclis ulusu sensin, meclistekiler de burada, hazır;
Hadi, o ateş gibi suyu getir, ekmek yemeye gelmedik biz.

Şükürler olsun ki kendini yaralayan dilenci (İstediği şey verilmeyince kendini yaralayan dilenci) gibi senin yüzünden candan olduk, olduk amma hemencecik de cana kavuştuk.

A Tanrı Şems’i, aşkın, kanına susamış;
Ben de bunun için kılıcım, kefenim koltuğumda, çıkageldim işte.

Tebriz’in tatsızlığını senin tuzundan, senin alımından başka hiçbir şeycik gideremez;
A yeryüzünün övüncü, bende işte bu yüzden zamanenin bir tatsızı gibi geldim tapına.

A Müslümanlar, gene halk, zincirlerini kırdı, gene insanlar zincirden boşandı;
Gene aşk, âleme bir gürültüdür, saldı a Müslümanlar.

Dostların dostluğu, bizim canlarımıza düşman;
Fitnenin (Kargaşanın-karışıklığın) anası gebe kaldı a Müslümanlar.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerine bağlanan kişinin güç ve tehlikeli işler yapabilecek ve zarar görmeyecek eminliğe sahip olacağını öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerinin aşk yüceliğinden Allah-Allah diye-diye, döne-döne yeryüzüne geldiğini öğrendik.
3.    Tutkulu sevgi olan dostluk bağlılığı ve sürekli ilgi isteyen aşk meydanında Mevlana Hazretlerinin yiğit bir savaşçı olduğunu öğrendik.
4.    Aşkın gereklerini yapan yiğit kişiye aşkın aşık olacağını, kendinden üstün göreceğini öğrendik.
5.    Mevlana Hazretlerinin dünyalık kazanç için dünyaya gelmediğini öğrendik.
6.    Mevlana Hazretlerinin dünyaya gelmeden önce de âşık olduğunu öğrendik.
7.    Şems Hazretlerini dünyaya gelmeden önce tanıyan ve aşık olan Mevlana Hazretlerinin dünyada Şems Hazretlerini aradığını, bulduğunu, kaybettiğini, bu coşku içinde aşkı bize öğrettiğini öğrendik.
8.    Dünyanın tadının-tuzunun Şems Hazretlerinden olduğunu Mevlana Hazretlerinin öğretmesinden öğrendik.
9.    Halkın zaman-zaman delilik yapıp durduğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin dostlarının dostluk uğraşısının Mevlevilere karşı kıskançlık düşmanlığı oluşturduğunu, karışıklığa-kargaşaya neden olduğunu öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar