21 Ocak 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3900 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3900. Bayram gelir-geçer, fakat senin bayramın, ebedi olarak kalır;
Kimseye yardımı dokunmayan felekten nasıl kurtuldun?
Onu anlat.

A şeker, can şeker kamışlığında boğuldum-gitti;
Bu şeker yurdundan tattın mı hiç?
Onu söyle.

Şarap sola çekiyor beni, gönülse sağa;
Yürü var;
Çekişmek, hoş bir şeydir;
Sen ne çektin?
Onu anlat.

Kadehe şarap doldurdun, fitneler tozuttun;
Mademki meyhane mahallesinin anahtarısın.
Anlat bakalım.

Meyhanemizin coşkunluğu, münacatımızın nuru güzel;
Dilek-istek perdelerimizi de sen yırttın, sen;
Anlat hadi.

Ay, bulutlar altına girer de kararır, arık (Zayıf) bir hale gelir;
A bulutlardan tertemiz up-uzak (Çok uzak) Ay;
Sen söyle.

Gölgen daimi olsun, Ay’ın parlasın dursun, felek (Maddenin değişimini-dönüşümü ile görevli güç) de sana kul-köle kesilsin, neden ürktün, korktun?
Söyle.

Aşk, dün bana dedi ki:
“ Bana nasıl âşık oldun sen?”
Dedim ki:
“ Nasılı-niceyi eğirip durma, dokunduğundan bahset.

Nefsiyle savaşır bir erdim, akıllıydım, zahittim;
A zahitlik (Allah’ın emirlerini yapan, yasaklarından kaçınmaktan), a takva (Allah’tan korkmaktan), kuş gibi neden uçtun gittin?
Söyle.

Senin, narçiçeğine benzeyen al-al yüzün, bahçeye gelince ah, gülün gülüne bile ateşin düşer de yakar-yandırır (Yanmana sebep olur).
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin anlattıkları dinin önünde ve üstünde olan inancın aşk boyutunda yaşanması, aşkın zevkine varılması, kişinin sevinçle sarhoş olunması, yetkilerle donanması olduğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Üstün bir âlemde yaşayan, ölümsüzlüğe kavuşmuş, Allah’ın rengi ile renklenmiş, huyunu Allah’ın huyuyla süslemiş olan Şems Hazretlerini bir an gören insanın yanıp kül olduğunu, yeni bir kimlik ve kişilikle kendini gösterdiğini Mevlana Hazretlerinden öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar