4 Ocak 2018 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3730 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3730. Ciğerleri yakan, Zühre’yi (Venüs-güzellik ve zerafeti) bile yakıp yandıran bir Ay yüzlü, dünyaya afet kesildi;
Yüzümüzden bir meşaledir, yaktı-tutuşturdu a Müslümanlar.

İzinin tozu kutlu akıl, onun huzurunda çileye girdi;
Çilede, şarap gibi coşup köpürüyor a Müslümanlar.

Aşk belirdi, akıl yenini-yakasını yırttı, Âşığa yeni bir iş-güç geldi-çattı a Müslümanlar.

Aşktan laf etmede;
Ay’a damga basmada, geçer akçe gibi kullanmada;
Yol başında kervanların yollarını kesmede a Müslümanlar.

Gece, gündüz oldu bize;
Çünkü gönlümüzü aydınlatan o güzel, Âdem’in sınandığı buğday başağı kesildi a Müslümanlar.

Bir inciydi, bilgisizliğinden padişahların tacına takılmıştı;
Şimdi öküzlerin kuyruğuna çan oldu a Müslümanlar.

Ayrılıktan, zevalden (Yok olmasından) feryat ediyorduk;
Şimdiyse zevkten, vuslat yüzünden feryat etmedeyiz;
Bilin ki boğazımızda tıkanıp kalmış daha da pek çok şükürler var a Müslümanlar.

Sonucu sarhoş oldun da ortaya düştün;
Fakat sen, kendiliğinden sarhoş oluyorsun;
Dünyada senden başka kim var ki?

Sonucu, felek kuşu, kafesten kurtuldu;
Sonucu, istek oku, yaydan fırladı.

A kerem (Ululuk, asillik, büyüklük) sahibi, niceye-bir, davulunu, kilim altında çalacağız (Gizlilik içinde sesini duyuracağız);
A benim eşim-dostum, sarhoşluğumuzu niceye-bir gizleyeceğiz?
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin fiziki ve ruhsal çok güzel biri olduğunu öğrendik.
2.    Şems Hazretlerini tanıyan aklın yalnız kalmak yüzünden coşkunluk göstereceğini, aşkın kendini göstereceğini, yeni bir iş olarak aşkı göreceğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinin aşktan söz söylemesi ile bu sözü duyan kişinin etkilenip yolunu değiştireceğini, geçerli bir yol olarak aşkı seçeceklerini öğrendik.
4.    Şems Hazretlerini tanıyanın aldanmayacağını, imtihan edildiğini hemen anlayacağını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerini tanıyanın kendisinde olup da farkında olmadığı değişmez değerleri öğrenip sahip çıkacağını, tanımayanın pisliklerin ortaya çıktığı yerde söylenip duracağını öğrendik.
6.    Allah’tan-Allah dostlarının görünmediğinden, kaybolup gittiğinden bahsederken şimdi Şems Hazretlerini tanımanın zevkinden şükürden bahseden olunacağını öğrendik.
7.    Şems Hazretlerini tanımakla içmemeden sarhoş olanın çok az kişi olduğunu öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerini isteyip seven kişinin bu isteğinin kişiyi dünya döngüsünün mecburiyetlerinden kurtulacağını, asil, büyük kişi olunca bu aşkı gizlememek gerektiğini öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar