7 Ocak 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3760 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3760. Dünyanın ardını (Öbür yüzünü) görmüşsün, bir de  (Ön) yüzünü gör.
Kendine (Dikkatini, bakışını) arka (Temel tutulan yüzünün tam ters yanına) çevir de dünyanın yüzünü seyret.

A bulut altındaki Ay (Kendini gizleyen, karanlıkta kalanlara ışık verip yol göstermeyen), yazıklar olsun, kendini görmemişsin;
Niceye bir başkalarının peşinde, gölge gibi koşup duracaksın?

Yeter artık, şiir tuzağı, bir hileyle bağladı beni;
Av, ansızın elimden fırladı, ormana kaçtı-gitti.

Bir hırsızın peşindeydim, başka bir hırsız bağırdı;
Hırsızı bıraktım, dönüp bağıranın yanına geldim, neye bağırıyorsun, ne var dedim.

Dedi ki:
“İşte izi, hırsızın şu yana gitti”
O izi yomsuz (Uğursuz) herif, hırsızımı yele verdi benim.

O fitneler koparan sevgilim, gene yoldan geldi;
O inatçı sevgilim, gene benimle savaşmaya, cedelleşmeye (Tartışmaya, münakaşa etmeye) sıkıca kemerini kuşandı (Hazırlandı).

O eşsiz güzel, gönül mutfağını senediyle-sepetiyle aldı;
Kabımı-kasemi, kepçemi, kevgirimi kırıp döküyor.

Konuk, pek büyüktü;
Bu yüzden ev yıkıldı;
Elbette gökyüzü, kapımdan girmez, dehlizimize sığmaz benim.

Gayret (Çalışma isteği), konuğun yolunu kesti de gitme dedi;
Bütün tanyerini, benim şekerler yağdıran bulutum kapladı.

A boş-boğaz (Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklamayan, geveze, ayran ağızlı), a çekişip durmadan (Üstün gelmek için çaba göstermekten) usanmış kişi, başını kaldır da benim kopup gitmeme bakma, onun çekişini seyret.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Dünyanın sadece gördüğümüz madde olmadığını, görünmeyen tarafında mananın olduğunu, mana bakımından farklı bir dünyayı tanımamız gerektiğini öğrendik.
2.    Dünyanın doğru ve tam almamamız için duygu, düşünce, inanç, hayal bakımdan da gerçekliğini tanımamız gerektiğini öğrendik.
3.    En usta hırsızın zamanımızı çalan işler olduğunu, aşk uğraşısının dışındaki zamanı çaldırmış olduğumuzu öğrendik.
4.    Hırsızı yakalasak bile o da başka bir hırsızı göstererek bize oyun oynayacağını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin büyük, ulu, asil biri olduğunu, her türlü tanımlamanın yeterli olmayacağı, öğrendik.
6.    Hazreti Mevlana’nın aşk yüzünden koşuşturmasına takılıp kalmamamız gerektiğini öğrendik.
                       *
İşte böyle yaren;
Şems Hazretlerinin uygun kişileri kendine nasıl çektiğini görüp anlamamız gerektiğini Hazreti Mevlana’nın dilinden öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar