9 Ocak 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3780 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3780. O, halkın barışmasına, birbirine vefa (Sevgi, sevgi ve dostlukta devamlılık) göstermesine meydan vermez;
Soluktan-soluğa senin kinini  (Gizli düşmanlığını) de tazeler, benim kinimi de.

Der ki:
“ A âşıklar, hiç acımayın;
Benim türüme uyun da birbirinizi öldürmeye koyulun”

Yarabbi!” dedim. “Âmin” dedim, “boyuna aman diledim, yalvardım boyuna, ah, ne yarabbi dememi duyuyor, ne âminimi işitiyor.

Diyor ki;
“ Sen kendi işine koyul, ben kendi işime koyulayım”
Ezelden (Başlangıcı belli olmayan zamandan) beri yolum-yordamım bu olmuş benim.

Benim işim gücüm, sana vurmak, senin işin gücün de feryat etmek.
Bayram benim, senin davulunsa benim yaradılışımın eline düşmüş bir aciz, bir maskara.

Bu ağlayışa kulum-kurbanım, hastalığa aşığım ben;
Çünkü hastalanırsam o vakit yastığımın başından ayrılmaz o.

Canım da, gönlüm de ruh gibi dosdoğru şaha gider;
Ferzine (Vezire) benzeyen tabiatın eğri-büğrü gitse bile hoştur.

A benim benliğim, a benim ayıbım-arım;
Geç ayıbımdan-arımdan;
Benim buyum (Böyle oluşum) olmasaydı sen, görürdün benim oyunumu.

A tek binici, şu söz perdelerini kaldır artık;
Hırsız, hurcumda (Heybemden) görülmemiş paralar çalıp götürüyor.
A gülen yüzü, yüzlerce gül bahçesinin adlı güzel;
Tanrı bahçesinin sen, gir içeriye, diken ver gül al.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Halkın kendi aralarında ilişkilerde karışıklar ve kargaşa içinde olduğunu, düzeltmeye Allah dostlarının uğraşmadığını öğrendik.
2.    Mevlana Hazretlerinin huyuna benzeyen Mevlevilerin ölmeden ölme gerçekliğini birbirine kazandırmasına çalışması gerektiğini öğrendik.
3.    Mevlevi olanın kendi işine, kendi yürüyüşüne bakması ve yapması gerektiğini öğrendik.
4.    Allah’ın yolunun ve yapma şeklinin belli olduğunu, Allah’ın işine dua da olsa karışmamak gerektiğini öğrendik.
5.    Mevlana Hazretlerinin işinin bizim yanlışlarımızı, yetersizliklerimizi, boş işlerimizi bize çarpıcı biçimde göstererek öz eleştiri yapmamızı sağlayıp hakikati yansız tarafsız görmemizi ve kabul etmemizi sağladığını öğrendik.
6.    Mevlevilerin, Mevlana Hazretlerinin sözleriyle perişan olduklarını, hastalandıklarını, bunları Mevlana Hazretlerinin sözleri ile kuvvet kazanıp iyileşip güç kazanacaklarını, doğru işler yapan ve söyleyen kişiler olduklarını öğrendik.
                         *
İşte böyle yaren;
Allah’a ve Allah dostlarına yakınlaşıp girip yanlışları, gamı-kederi bırakıp güzellikleri-mutlulukları almamız gerektiğini öğrendik, anladık.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar