12 Ocak 2018 Cuma

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 3810 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
3810. Benim ucu bucağı olmayan denizim, her geminin tahtasını taşır mı?
Senin çorak yerin, benim inciler yağdıran bulutumdan otlayıp yeşerir mi hiç?

Başını sallayıp durma böyle, burnunu büküp durma öyle;
Senin gibi eşek, nerden erişecek benim arpa ambarıma?

Hoca, bir kerecik kendine gel, iki gözünü birazcık aç;
Benim azımda-çoğumda da senin payınca değildir amma gene de bir dikkat et.

Dedi ki:
“ Âşık, neden sarhoş olur, neden utanmaz hale gelir?
Şarap, utanç mı kor adamda?
Hele benim meyhanecimden gelirse.

Hilesi-düzeni, kurdu fitnelere uğratmış;
Benim hilebaz avcım, onu tuzak edinmiş de kendisiyle kendini avlamış.

Onun pazarında, kart kurdu nerden alacaklar?
Pazarımın her yanında, diri bir Yusuf (Güzel) var.

Senin gibi bir kuzgun, layık (Uygun) mı İrem bahçesine?
Benim gül bahçeme can bülbülü bile yol bulamadı.

A Tebrizlilerin övüncü Tanrı ve din Şems’i, belki de bütün bu sözlerim, senin sesindir.

Dost ol, dostu gör;
Gönül kesil, sevgiliyi seyret.
O yürüyen selvinin peşine düş, kaynağa dal, gül bahçesini göredur.

Atıl, zevk-geçim yolunda tembel davranma;
Kumaşı sun da tüccarın parlaklığını gör.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Her kişinin Şems Hazretlerinden faydalanamayacağını, Mevlana Hazretlerinin olgunluğa ulaştıracak görüş ve bilgisinden ulaşamayacağını öğrendik.
2.    Kaba ve düşüncesiz kişinin Mevlana Hazretlerinin bilgilerine ulaşamayacağını öğrendik.
3.    Her akıl öğretenin, her öğüt veren kişinin Mevlana Hazretlerinin sözlerini söylerken ve değerlendirirken dikkat etmesi ve ben böyle anladım diyerek kendi akılı ile değerlendirdiğini belirtmesi gerektiğini öğrendik.
4.    Âşıkların Allah şarabı sunan Mevlana Hazretlerinden içenin sarhoş olacağını, utanma perdesinin arkasından kurtulacağını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin genç ve körpe güzelleri avlayıp herkesin hayran olacağı güzelliklere kavuşturacağını, kendisine yakınlaştıracağını, kötü huy edinmiş ve kendi yaptığını beğenenlerle dostluk yapmadığını öğrendik.
                         *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin sözü ile Şems Hazretlerinin sözlerinin aynı kaynaktan gelen sözler olduğunu, bu sözlerle bize dostluk edeni görmemiz, sevgili olarak seçtiğimiz Allah dostunu iyi ve doğru görmemiz, onun yolundan ve onun yolunun tozundan yol almamız, peşinden ayrımlamamamız gerektiğini, bu konuda tembel olmanın yanlış olduğunu öğrendik.
                         *

RAV

Popüler Yayınlar