10 Ağustos 2017 Perşembe

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 1420 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri ayrılığın acısını anlatıyor)
                              
1420. Sonra giderim dersen hayır, gitme, gecikme;
Kılavuz yok dersen önde değil mi yol (Gözüken yola kılavuz gerekmez)?

Elini uzat, devşir eteğini (İşe giriş, yola çık);
Bu yaranın mehlemi, ancak bir yaradır (Derdin, üzüntünün, tasanın ilacının aşk derdine düşmektir).

İyi-kötü, hepsi de dervişin cüzileridir (Dervişten bir parçadır), parça-buçukları (Parçadan ufalanmışlar);
Böyle olmayan da derviş değildir zaten.

Göz önünden kalkıp giden her şey gönüldedir;
Gönül gibi bir yerleri yoktur dünyada onların.

Aşkından başka bir yol görür, iz bulur aradık, (Başka bir kimse) bulamadık;
İzinden, eserinden başka bizimle bir düşüp kalkacak (Dost olacak kişileri göz önüne geçirerek) aktardık, yok mu yok.

Öylesine bir aramak ki artık sen söyle ne söylersen, fakat bir bunun gibisini bulamadık gitti.

Bundan böyle gökyüzünde bir dost arayalım;
Çünkü yeryüzünde aradık, bir dost bile yok mu yok.

A hayale sığmayan, hülyaya girmeyen, senin Ay yüzünün hayalini, ta yedinci kat göğe dek aradık;
Yok, da yok.

Daha iyisi şu:
Mahvolup gidelim;
Çünkü iki âlemde de, aradık-taradık, bundan daha iyisi yok.

Tut ki dünyanın bütün arı-duru şarabını, tortulu şarap gibi içmişsin;
Fakat biz din derdini aradık da bulamadık gitti.
                                      ***  
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Bir derviş bulup yola çıkmamız, dertleri, tasaları, üzüntüleri geri plana atarak yolun zahmetleriyle uğraşmamız gerektiğini öğrendik.
2.    Her şeyin gönlümüze geldiğini, oradan yok olduğunu öğrendik.
3.    Şems Hazretleri gibi bir yiğide âşık olarak onun öğretisiyle aşkın özüne doya-doya varmamız gerektiğini öğrendik.
4.    Şems Hazretleri izini kaybettirince onu hem madde hem de mana âleminde aramamız, bulmaya çalışmamız gerektiğini öğrendik.
                            * 
İşte böyle yaren;
Aşkı da dini de hakiki Allah dostlarında bulabileceğimizi öğrendik, anladık. 
                         *

RAVLİ

Popüler Yayınlar