8 Ağustos 2017 Salı

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 1390 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri ayrılık acısını anlatıyor)
                              
1390. Nerde kurtuluş?
Sevgi padişahı, âşıkları kendine doğru çekip duruyor, pek zorlu, pek istekli.

Hiç biliyor musun?
Rebap (Telli müzik aleti) ne diyor:
Gözyaşlarıyla, yanıp kavrulmuş ciğerlerle neler söylüyor?

Diyor ki:
“ Etinden uzak düşmüş bir deliyim ben, nasıl ağlamayayım, nasıl dertlenmeyeyim ayrılıktan?”

Tahta diyor ki:
“ Yemyeşil bir daldım ben, balta kesti, bıçkı deldi beni”

A padişahla, ayrılık garipleriyiz biz, sonucu düşünüp tapısına varılacak Tanrı’ya feryat etmedeyiz, duyun feryadımızı.

Önce Tanrı’dan ayrıldık da şu dünyaya geldik;
Fakat halden hale, şekilden şekle döne-döne gene ona gidiyoruz biz.

Sesimiz, kervandaki çana benziyor yahut da buluttan düşen yıldırım sanki.

A konuk, hiçbir durağa (Geçici kaldığın yere) gönül verme (Sevip bağlanma);
Çünkü oradan çekilip ayrılırken yaralanırsın sonra.

Çünkü erlik suyundan gençlik çağına gelinceye dek çok konaklar aştın.
Pek (Sağlam) tutma ki kolayca bırakasın;
Hem kolayca verip gidesin, hem sevap (İyi davranışının karşılığını iyilik olarak) bulasın.
                                      ***  
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Önce Allah’tan ayrı sonra da sevgiliden ayrı düşmenin insana acılar verdiğini, feryat ettirdiğini öğrendik.
2.    Sahip olduğumuz her ne ise ona bağlanırsak ayrılmamızın zor olacağını öğrendik.            
               * 
İşte böyle yaren;
Dünyadaki elimizde sağlamca tuttuğumuz her ne olursa olsun bizi yoldan alıkoyacağını, ilerlememize engel olacağını öğrendik, anladık.
                           *

RAVLİ

Popüler Yayınlar