4 Ağustos 2017 Cuma

DİVAN-I KEBİR 4. CİLT 1310 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)
                              
1310. Tanrı uludur (Allah-u ekber) demen bir töredir, bir adet;
Ulunun malıysan (Erdem bakımından yüce Allah adamıysan) ulucasına gel.

Köpekler de nasıl içer kızıl şarabı?
Aslansan kızıl şarap gibi gel.

Ne diye altın arıyorsun?
Kendi bakırını altın et;
Altın olmuyorsa gel o gümüş bedenliye.

Zenginlerin gözleri kupkuru, yoksullarınsa nemli;
A âşık, sen kupkuru da değil, nemli de değil, o iki şekle de bürünme de öylesine gel.

Melek sıfatlarına mahremsen melek gibi erkeklikten de, dişilikten de münezzeh (Temiz-uzak) ol da gel.

Yolculukta gönül sıfatını elde ettiysen gönül gibi ayaksız gel, başsız gel.

Lâl dudakları buyurun derse granit değilsen, mermer değilsen gel.

Dünya mademki Şemseddin’in yüzünden ışıklarla doldu;
O güzel Tebriz’e başını ayak et de gel.

Kazadan-kaderden gafletteydin;
Fakat kaza-kader silahtarından yaralandın işte.

Sonunda ne iş oldu böyle ansızın?
Evet, böyledir, kazanın-kaderin işi, böyle.
                                      ***  
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                            ***
Neler öğrendik;
1.    Allah dostu olanların yücelik makamına ulaştıklarını, Allah’ın davranış biçimiyle mayalandıklarını, bunun için ait olduğu yerin değerince hareket ettiklerini öğrendik.
2.    Allah büyüktür dememenin yeterli olmadığını, Allah’ı Allah dostlarından iyice öğrenip büyüklüğüne sadece laf olarak değil, uygulamalar ile de tanıyıp yakından görmemiz gerektiğini öğrendik.
3.    Başka değerleri elde edip elimizde bulundurmamızın yeterli olmadığını, kendimizi değerli hale getirmemiz gerektiğini öğrendik.
4.    Allah’ı tanımak ve bilmek için gönüllü ve gönülle beraber yola çıkmamızın çok önemsememiz, merak gidermek için öğrenmenin çok kısa süreli yolculuk olduğunu öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin sözlerinin yolumuzu aydınlattığını, yolun inceliklerini öğrettiğini, görünür ve görünmez yardımlar ettiğini öğrendik.
                             * 
İşte böyle yaren;
Kaza –kaderin çok oyunları olduğunu, amacı belli yola düşmüşlerin gideceği yere yorgunluk oluşmadan, sıkıntılar görmeden varacaklarını kiminin de çok zorlu koşullarla bu yolda imtihan edilip vazgeçirilmeye çalışacaklarını öğrendik, anladık.
                           *

RAVLİ

Popüler Yayınlar