28 Temmuz 2018 Cumartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1650 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1650. Çalgıcı, gönlümüzden sabrı-kararı alıp götüren (Beklemekten sıkıntıya düşüren, ne yapacağımı şaşırtan) sevgilinin adını an.

Gönlüm nerde kaldı;
Ben ne diyeyim?
Gönlüm, dağ bile olsa işten kaldı, iş, işten geçti-gitti.

Benim adımı az an;
Onun adını söyle;
Söyle de iyi sözlü adını takayım sana.

Onun yürüyüşünden nasıl bahsedeyim?
Gönül, nerelere gider o vakit?
Nasıl, bir yürüyüş o.

A Tebrizli Şems, zamanın İsa’sısın da (Ölüyü dirilten, hastayı-sakatı iyileştirensin) zamanında bunca hasta (Tedavi edeceğin) var.

Gizliliklerden bir güneştir, doğdu;
Bir de sufice çamaşır yıkamaya (Dış temizlik yapmaya) koyulalım.

Bedenimiz, bir yamalı hırkadır;
Canımızsa anlamı olan sir sûgî (Şeker kaynağı).

Yamalarla dolu hırkayı, birkaç gün giyeriz;
Fakat canın, aşkla uzlaşması, ebedîdir.

Padişah, senin başına yemin eder;
Böyle başa ne diye sarık sararsın?

Yüzün, Ay'a kıble kesilmiştir (Sıkıntılı durumda yardım umarak başvurduğusun);
Böyle bir yüzün varken gül bahçesini neylersin?
                        ***       
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                        ***
Neler öğrendik;
1.    Müziğin nağmelerinin dinleyene sevdiği kişiyi hatırlatması gerektiğini öğrendik.
2.    Sevgili kendini göstermeyince sevenin ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl hareket edeceğini şaşırtacağını öğrendik.
3.    Şems Hazretlerin İsa peygamber huylu olduğunu, hastaları iyileştirdiğini öğrendik.
4.    Allah’ın iyilik yapsın diye gönderdiği Şems kuluna hazırlık yapmamız, kendimizi bedensel ve ruhsal bir güzelce temizlemeye çalışmamız gerektiğini öğrendik.
5.    Karanlıkta kalanlara aydınlık veren, yollarını gösteren, yardım eden kişinin bile Şems Hazretlerinden yardım isteyeceğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Candan bakanların, candan duyanların, canın şeker kaynağı olduğunu bilenlerin Şems Hazretlerinin değerini anlamaya başlayarak yönünü Şems Hazretlerine çevireceğini, hayretler içinde her an yakın olmayı isteyeceğini öğrendik.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar