23 Temmuz 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1600 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1600. Yezid (Nefret edilen kişi) bile tutsa da Bâyezîd (Bistami) olsa (Allah’a tüm varlığı ile katılsa) yahut da aksi belirse bu denize ne bir şey katılır, ne bir katrecik (Bütünün en küçük bir parçası) eksilir ondan.

Baht (Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih), sana yâr (Sevgili) olsa, yaver kesilse (Yardımcı olsa) aşka düşersin, aşk işine girişirsin.

Aşksız ömrü, hesaba alma;
O ömür, hesaptan dışarıdır çünkü.

Aşksız geçen zaman, Tanrı tapısında (Yapısında) utangaçlık sayılır ancak.

Yurtta ne kadar yükün hafif olursa o kadar iyidir sana;
Çünkü her an, göç çağı geldi denilebilir.

Şu anda aşk derdine düştün ya;
Babalar gibi tahammül (Kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma) sahibi olman gerek.

Utandığın (Onursuz veya gülünç olacak duruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup olmak) yokluk-yoksulluk yok mu?
O âlemde övünçtür (Övünme imkânı sağlar) sana.

Sabrın (Yoksulluğun, haksızlığın ve başka üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayananın) acılığı, boğazına oturur amma son-ucu çok tatlı gelecektir, çok lezzetli bulacaksın.

Can aslanı, şu sandıktan (Vücuttan) kurtuldu mu, o çayırlığa, o çimenliğe varır.

Gönül padişahı, şu leş (Kokmuş hayvan ölüsünden) olmuş eşekten indi mi tek binici kesilir.

                                   ***     
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                        ***
Neler öğrendik;
1.    İnsanın kötü olmasının sonra da Allah dostu olmasında aşk denizinde bir değişiklik yapmayacağını öğrendik.
2.    Şanslı kişilerin aşk işinde uğraşacağını öğrendik.
3.    Aşksız bir ömür yaşayanın yaşamış sayılmayacağını öğrendik.
4.    Aşksız geçen zamanın Allah katında onursuz ve gülünç duruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup olmak olduğunu öğrendik.
5.    Dünyaya ait bağ ve bağlantılarımız ne kadar az-hafif olursa ahretteki yerimize çabukça ulaşma olanağına kavuşmuş olacağımızı öğrendik.
6.    Aşk derdine düşenin güçlü-dayanıklı, sabırla bekleyen aceleci olmayan davranışlar içinde olması gerektiğini öğrendik.
7.    Dünya yaşamında yalnız Allah’a muhtaç olarak yaşayanın toplum nazarında yoksulluk olarak gözükeceğinden insana acı gelebildiğini, ancak ölüm sonrası övünç duyulacak, ödüllendirilecek davranış olduğunu öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Dünya yaşamında canımızın bağlı olduğu vücuttan kurtulunca özgürce istediği yere kolayca gideceğini, istediğini anında yapacağı olanaklara kavuşacağını öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar