11 Temmuz 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1470 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1470. Bu gelinden kimsenin haberi yoktu;
Peygamberler, haber getirmek üzere geldiler.

Tebriz'li Şems, zamanın Yusuf''udur;
Padişahları bile can verip satın almıştır o.

Sevgilinin aşkı, candan etti beni;
Can bile aşkla kendinden kurtuldu-gitti.

Çünkü can, sonradan olmadır, aşkınsa evveline evvel yok (Öncesiz);
Onun, bunu anlamasına asla imkân yok.

Sevgilinin aşkı, mıhladız (Mıknatıs) taşı gibi canlarımızı kendisine çekti.

Sonra da varlığını kaybetti canın;
Can kaybolunca gördü kendi varlığını.

Can, sonradan geldi kendisine;
Aşk oltası atıldı;
Ona sarıldı can.

Aşk, ona bir gerçek şarap sundu;
Bütün öz doğrulukları, kaçtı gitti ondan.

İşte bu, aşkın başlangıcına bir delildir;
Fakat kimsecikler, sonuna ermemiştir aşkın.

Zamanede (Bu zamanda) doğan şu güzeli bir seyret hele;
Putu da (Güç ve etkiyi) yele verdi (Boşuna harcadı), put haneyi ( Güç ve etkinin topluca bulunduğu yeri) de.
                         ***      
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Peygamberlerin gökyüzünde bizim için hazırlanmış güzel ve güzelliklerin hazır olduğunu gökyüzüne Allah dostu kılavuzluğunda çıkmamız, payımıza düşeni almamız gerektiğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin Allah’ın güzelliklerini üstünde gösterdiği, dünyanın en güçlüsünün bile can vererek ona yakınlaşmayı sağlamaya çalıştıklarını öğrendik.
3.    Mevlana Hazretlerinin Şems Hazretlerine aşık olmasıyla benliğinden kurtulduğunu, aşkla dünyaya insanı bağlayan bağlardan kurtulduğunu öğrendik.
4.    Aşkın canlardan önce öncesiz olarak Allah tarafından yaratıldığını öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin hedeflediği kişinin canını gizli bir kuvvetle kendine çektiğini, dünyaya ait değerlerden temizlediğini, sonra aşkla o kişiye sahip çıktığını öğrendik.
6.    Güzel ve güzellik istemeyenin yaşamının anlamının olmayacağını öğrendik,
                     *
İşte böyle yaren;
Aşkı bu zamanda olan olaylardan başlangıcının olmadığını anladığımızı, bu büyüklüğün sonuna ulaşmış olanın da olamayacağını öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar