15 Temmuz 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1510 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1510. Padişah Salâhaddin (Şems Hazretleri), aşkın canıdır;
Çünkü o, her işi yapıp düzen (Düzenleyen) Tanrının sırlarından bir sırdır.

 Aşk zevkine dalıp şaşıran, ada-sana (Çok kişi tarafından tanınmaya-meşhur olmaya), âra-hayâya (Utanma duygusuna) hiç mi, hiç aldırış etmez.

Kaplan gibi çıkagelen aslan avcısı, dünya dedikodusuna (Aleyhte söylenen sözlere) ait öğütleri duymaz bile.

Yüz binlerce taş atılsa aşk şişesi, hiç aldırmaz.

O şuh (Neşeli-serbest), o şen dilber ( Alımlı sevgili) geldi mi, ad-san, nasıl menedebilir (Yasaklanabilir), âr-hayâ, nasıl gelme der?

Yüz binlerce gökyüzü, yüz birlerce yeryüzü, aşk, dönüp dolaşmaya başladı mı, dar gelir-gider.

Zenci ordusu, varsın-bozulsun;
Rûm (Roma) Kayserine (İmparatoruna) benzeyen aşk, üst olsun da.

Zühre (Venüs-Güzellik ve zarafet), çenginde (Telli çalgısında) şu nağmeyi çalmaya koyuldu:
Son-ucu, o Ay (Karanlıkta kalanlara aydınlık veren) girdi savaşa.

A Tebrizli Şems, kim sensiz oturur, eğleşirse (Oyalanırsa) aşka karşı getirdiği özür, topaldır, topal.

Padişahın koyduğu yeni türeye (Töreye) bak;
Kıblemizi (Sıkıntı durumunda yardım umularak başvurulan yer), padişahın bulunduğu yana döndürdü.
                         ***      
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerinin aşkın canı, özü olduğunu, Allah tarafından bu görev ve yetki verildiğini, nedeninin sır olduğundan bilemeyeceğimizi öğrendik.
2.    Aşkın verdiği zevkin dünyalık zevklerden çok üstün ve vazgeçilmez olduğunu öğrendik.
3.    Aşk insanın başına geldiği zaman utanma duygusunun, tanınma-bilinme iteğinin anlamsızlaştığını öğrendik.
4.    Şems Hazretlerinden uzak olan kişinin bahanelerinin anlamsız olduğunu öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Allah’tan sıkıntılı durumda yardım görmek için yönelişimizi önce Şems Hazretlerine müracaat etmemiz gerektiğini öğrendik, anladık.

RAVLİ: MEVLANA VE DÖRT KIBLE yazarak Google-den muhakkak okumalısınız.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar