8 Temmuz 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1440 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1440. Âşık, sevgiliden ayrıldı da yarısı gülüş kesildi, yarısı dert.

Ayağı gevşek biri (Ara-sıra gelen), toprak üstünde kalakaldı (Kendine yer bulamadı) da Ay (Göremeyenlere göz olan) yüzünden tozu silkmeye koyuldu (Üstünde gereksiz yapışanları atmaya başladı).

Hem elini vurmadaydı (Alkışlamadaydı), hem de böyle bir sanatı kim yapabilir diye lâf etmede.

Kanadı kırık bir serçe, gök kubbe yumurtasını kanadı altına alsın; Böyle bir şey gördün mü sen?

Burada, bir gülüş yurdu açıldı;
Yürü, gülen bir sevgili ara be adam.

Niceye (Ne zamana kadar) bir şu çirkinler, naz eder-dururlar?
Şu tavla, hep böyle tersine oynanır işte.

Mademki çifti, tekten ayırmayı bile bilmezler;
Ne diye tek-çift oynarlar?

Bırak şu sözü de gel, kendimizden geçelim;
Yüzü, binlerce lâleye, binlerce güle değer güzele kavuşalım.

Âhır (En sonra, sonunda) zamanda Yûsuf (Allah’ın güzelliğini gösteren güzel), salına-salına yürümeye koyuldu;
Mısır’da şeker-bal ucuzladıkça ucuzladı.

Seni Arş'mdaki lâ'l (Göğün en yüksek yerindeki kıymetli kişi), yüz (Varlığını) gösterince beden de nedir ki?
Taşlar bile canlanır artık.
                         ***      
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Sevgilisinden ayrılan âşığın yine kavuşma ümidiyle sevinç içinde güldüğünü, bazen de kavuşamamak derdiyle dertlendiğini, endişe duyduğunu öğrendik.
2.    Allah dostunun yanına ara sıra gelip toplumun değerli dediklerinin aslında insana yük olduğunu anlatan görüşlerini doğru bulup alkışladığını öğrendik.
3.    Güçlü kişilerin, güçlü olacak kararlı kişileri korumaları altına alıp yetiştirdiklerini öğrendik.
4.    Kendimize bizi güçlendirecek yüzü gülen bir Allah dostu aramamız gerektiğini öğrendik.
5.    Çirkinlerin güzelin yapması gereken nazı yaptığını, ters işleri düz iş gibi kabul edip yaşam oyununu oynadığımızı öğrendik.
6.    İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı birbirinden ayıramadan yaşayanların bu hayat oyununu oynadıklarını öğrendik.
7.    Dünyanın ters işleri ve düzensiz yaşamından uzaklaşıp yüzü güleç, sözleri tatlı Allah dostu aramaya başlamamız gerektiğini öğrendik.
8.    Allah’ın güzelliğini gösterdiği kişilerin aramızda yürüdüklerini, kendimizi çok beğenmemiz yüzünden böyle insanları görmezlikten geldiğimizi öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Göklerin üstünde de bir gök olduğunu bilerek yalnız dünya ile uğraşmakta kalmamak gerektiğini, çok daha beğenimizde olan güzelliklerin bizi beklediğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar