1 Temmuz 2018 Pazar

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1370 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1370. Mademki bu çeşit bir altın madeni (Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak) belirdi;
Kendimizi makas hâline (Toplumdan benliğimizin baskı ve etkisinden kendimizi kesip ayırarak özgürce tercih edebileceğimiz duruma) getirmemiz gerek.

Hızır gibi, ömür elbisesini abıhayatla yıkayıp ter-temiz güp-güzel (Çok güzel) bir hâle getirmeli.

Mademki (Değil mi ki) o yaşayış şeker kamışı kıskanç, bu şekerden çekinmek gerek.

Mademki böylesine nazlı (İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranışlı) güzel, evimizde bizim, naz vakti, nazlanmak gerek artık.

Gülle tikene (Güzelin elverişsiz durumuna) tahammül etmek (Dayanmak, katlanmak, kaldırmak), adamlıktır amma insanın, asıl insanlarla uzlaşması (Aralardaki düşünce ve çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak ve mutabık (Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayacak şekilde) kalmak, antant kalmak) gerek.

Mademki yüzünün kıblesi (Sıkıntılı bir durumda yardım umarak başvurulan yer) belirdi;
Topuklara (Cevhere dokunmadan) namaz kılmak (Allah’ı anmak) gerek artık.

O âleme âit secdelere, o başı yüce güzelin karşısında kapanmak gerek.

Sonu Mahmûd (Övülecek değerde) olan, son-ucu güzel bulunan o aşka karşı Eyâz olmak (Hizmetiyle kendisine aşık olunan olmak) lâzım.

Mademki gerçek, susmada gizli;
Şu geçici sözlerden vazgeçmek gerek gayrı (Artık).

Yarısı kırmızı, yarısı sarı bir elmacağız, gülle (Kırmızı rengi) safranı (Sarı rengi) andırdı (Benzerliklerin çağrıştırdı) bize. 
                        ***       
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Gecenin bilinmezliğinde kurtulup gün ışığında gözümüzü açarak sevdiğimiz, sevgili olarak kabul ettiğimiz Allah dostunun gittiği tarafa doğru hızlı gitmemiz, yönün olmadığı ilahi aleme kadar gitmemiz gerektiğini öğrendik.
2.    Toplumun ve benliğimizin etki ve baskısından kurtulup aradığımız değerlerin bulunduğu yere korkmadan gitmemiz gerektiğini öğrendik.
3.    Ölümsüzlüğün güzelliğini ve özelliğini görüp anlayanın Hızır gibi temiz olarak elde etmek dünya yaşamında uğraşı vermemiz gerektiğini öğrendik.
4.    Yaşayışımızı başkalarının kıskanıp bozmaması için gizli ve dikkatli olmamız gerektiğini öğrendik.
5.    Allah dostunun nazlı olduğunu, nazını doğal karşılamak gerektiğini öğrendik.
6.    Bir kişide sertliğin, sivriliğin, başkalarından farklılığın, iç içe güzelliklerin olduğunu kabul etmemiz gerektiğini öğrendik.
7.    Aradığımı bulduğumuz zaman o kişiyi severek dostlukla bağlanarak, saygılar göstererek hizmet etmemiz gerektiğini öğrendik.
8.    Sevenin, dostluk gösterenin, hizmet edenin bir zaman sonra sevileceğini, dostluk göreceğini, hizmet edilen olacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Gelip geçici sözleri söylemenin ve dinlemenin gerçeği göstermediğinden vazgeçmek gerektiğini öğrendik anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar