13 Temmuz 2018 Cuma

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1490 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1490. Demir, cilayı (Aydınlatılmayı-parlatılmayı) bekler, su verilmeyi (İlgi, bakım) bekler; sonunda da yüzünü saf (Katışıksız-has), bir hâle kor, tozsuz bir hâle gelir.

* Ali'nin kılıcı. Peygamber'i bekler de savaşta kendisini Zülfekar (Kahraman-ünlü) eder.

Ana kamındaki çocuğun bekleyişidir ki erlik suyunu (Spermi), yanağı güzel bir padişah haline getirir.

Tanelerin, yeraltında bekleyişleri, her taneyi bin tane eder.

Değirmen, suyu bekler, bu yüzden de taşı, çevik, kararsız bir hâle sokar.

Tanrı vahyini (Sözünü) benimsemeyi bekleyiş, gözü, ibret gözü kılar.

Kerem (Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet), ihsan denizinin (İyilik bağışlama çokluğunun) saçısını (Dağıtılmasını) bekleyiş, gönlü (Tüm isteklerimizi bir araya toplar), nar taneleriyle dolu bir hokka (Dışarıya kolayca çıkmayan, dökülmeyen, gerektikçe kullanılan depo) yapar.

Üzüm şırasının, küpün gönlünde bekleyişi, padişahların başa çektikleri şarap hâline getirir.

Onun bekleyiş zamanında koçuşma (Kucaklaşma) yoktur amma bu bekleyiş, kovulmuşu bile koçulmıya (Kucaklaşmaya) lâyık (Uygun) bir hâle kor.

Sevgiliyi bekleyişi anlatsam, tâ kıyâmete-dek bitmez
                         ***      
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Her şeyin ilgi, sevgi ve bakımla parlaklığa, dayanıklılığa ve temiz kalmayı beklediğini ve istediğini öğrendik.
2.    Allah yolunda görev almayı maddenin bile istediğini, Allah yolunda yiğit kini ve beklediğini öğrendik.
3.    Her şeyin güzelliğe, uygunluğa, olgunluğa kavuşması için beklemek gerektiğini, bu bekleyişin kıymetini bilen insana ders verip doğruyu olduğu gibi algılayıp uyarıcı sonuç ve görme gücü verdiğini öğrendik.
4.    Olan olaylardan ders alanların uyarıcı verileri toplayacağını, benzer olaylarda öngörü sahibi olunacağını öğrendik.
5.    Öngörü sağlayan, katışıksız ve genel fayda sağlayan sözlerin Allah’ın sözleri olduğunu öğrendik.
6.    Gören göze sahip olmayanın Allah’tan gelen sözleri topladığını, bir araya getirdiğini, bu bekleyiş içinde olgunlaştığını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Her şeyin, herkesin bir bekleyiş içinde olduklarını, uygunlukta bekleyişin görme kuvveti sağlayacağını, en güzel ve fayda veren bekleyişin sevgiliyi beklemek olduğunu Mevlana Hazretlerinin sözlerinden öğrendik, anladık.
                   *

RAV

Popüler Yayınlar