25 Haziran 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1310 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini olan aşkı anlatıyor)

1310. Dünyaya, şekerin (Tatlılık veren yüzün) bir yüz gösterse doğudan batıya-dek şeker kesilir-gider dünya.

Sevgilinin kadehini gördü canım;
Kendi kanı gibi lâ'l bir renkteydi;
Hah (Olması istenilen, beklenilen oldu, sevin) işte sana şarap (Tanrı şarabı) dedi.

Can, son yudumuna-dek içti de bir ateş aldı ki;
Kıvılcımlar saçarak yanmaya başladı.

Öylesine sarhoş oldu can ki şarap (Tanrı şarabı) içmekten başka hiçbir ibadeti tanımaz oldu.

Arş’tan (Göğün en yüksek yerinden) ses geldi:
Müjdeler olsun sana;
Sana verilen ışık, beni de geçti.

Müjdeler olsun;
İki yüz yıl kan ağlasaydın, eziyetler çekseydin (Aradığın Tanrı’yı göremezdin) gene bu bağışı bulamazdın sen.

O kadehin her katresinden (Tanrı şarabının en küçük damlasından) ölü bile dirilir, koca-karıysa kız-oğlan kız olur.

* Sevgilinin aşkından bir koku alsaydı Lât (Hazreti Muhammed peygamber öncesinde Kureyş boyunun taptığı putlardan birinin adı), hiç baş-aşağı yıkılır-gider miydi?

Sarhoş oldun (Tanrı şarabının verdiği keyifle kendini bilemez duruma geldin) mu, namazlarda, nerden ayırt edeceksin rükû’la secdeyi?

Aşk ışığıyla kendinden geçti mi, o padişahımızın (Sevdiğimiz, sevgili olarak gördüğümüz Tanrı güneşi Şems Hazretlerinin) bedenidir artık namazın da canı.
               ***      
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Şems Hazretlerin yüzünün tatlılığının bütün dünyaya etkileyecek kadar güçlü olduğunu öğrendik.
2.    Allah’ın olan olayları gösteren görüntü ve haber vermesiyle kişinin heyecanlanacağını, kendinden geçerek mutluluktan sarhoş olacağını öğrendik.
3.    Allah’tan gelen ışığı alan kişinin göğün ışığını da geçip daha güçlü hiç karanlık nokta bırakmadan aydınlatan olacağını öğrendik.
4.    İki yüzyıl ilmi çalışmalar yaparak, ağlayarak, zahmetler çekerek elde edemeyeceğimizi Şems Hazretlerinin sözleriyle imkânsız gibi gözükeni elde edebileceğimizi öğrendik.
5.    Aşkı bilmeyen kişi ne kadar saygı görse, sevilse de işlerinin ters gideceğini, sürekli zarar edip yok olacağını öğrendik.
6.    Tanrı şarabıyla sarhoş olanın Allah huzurunda kendinde geçmiş bir hale geleceğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Aşk ışığı ile kendinden geçenin kendi bedeninden çıkıp sevgili olarak gördüğü bedene canını verdiğini orada onunla namaz kıldığını öğrendik, anladık.

(Allah yolunda ilerleyen kişiye bu yolda iken beklemediği bir zamanda Allah’tan yardım geleceğini, binlerce yıl araştırarak, akıl yürüterek elde edemediklerini bir anda verileceğini öğrendik)
                   *
RAV

Popüler Yayınlar