20 Haziran 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1250 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1250. Şu zindan (Dünyasında) vefa (Sevgiyi sürdüreni, sevgi dostluk bağlılığını) arama sen, burada vefanın vefası (Sevgi-dostluk) yok çünkü.

 Kulağım, haberini beklemekte;
Can, candan bir selâmını dilemekte,

Kadehinin coşkunluk kokusunu bekliyor da gönlümde, iştiyak (Özlem) coşup köpürüyor.

A güzelim, tuzağın o kadar hoş, o kadar gönül çekici ki o tuzağa yem serpmeye hiç lüzum yok.

Senin en aşağılık kulunun giydiği abaya (Yünün dövülmesinden yapılan kalın kumaş) padişahlar, taçlarını, kemerlerini saçı (Hediye) olarak saçarlar.

Aşkına ilk düşünce, sonunu düşünmeye girişmiştim;
Heyhat (Yazık, ne yazık).

Beni bir zincir hâline getir de devenin ayağına bağla;
Nasıl olur da hörgücünü umabilirim ben?

Lûtfunla (Önem verdiğim, saygı duyduğum) senden süt emen (Beslenen), sütten kesmeni ölüm bilir.

O gayb (Bilinmeyen) sırlarını açıklayan dilinin hakkı için, kulağıma ulaştır selâmını senin.

O devletler bağışlayan sarayının hakkı için, uzacıktan bir göreyim damını senin.
                    *** 
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Bu dünyaya bağlı kalmışlarda sevgi ve dostluk bağlılığı aramanın, olmasını beklemenin veya var olduğunu sanmanın en ufak kırıntısı bile olmadığını kabul etmemiz gerektiğini öğrendik.
2.    Mevlana Hazretleri özlediği Şems Hazretlerinden nerde olduğunu öğrenebileceği bir haber almak için beklediğini öğrendik.
3.    Şems Hazretlerinin tuzağının aşk olduğunu, aşk tuzağına insan olanı avlamak için yem koymaya gerek olmadığını öğrendik.
4.    Aşkın sonu olmadığını Hazreti Mevlana’dan öğrendik.
5.    Mevlana Hazretleri kendini Şems Hazretlerinin ayak seviyesinde olduğunu öğrendik.
6.    Şems Hazretlerinden beslenen kişinin bu beslenmeden kesilince ruhsal ölü olacağını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretlerinin aşık olduğu Şems Hazretlerine duyduğu özlemden onu uzaktan bile görmeye razı olduğunu öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar