12 Haziran 2018 Salı

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1180 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1180. Yahut da susanların huyuyla huylandın da susarak gizli-gizli yürüyüp gidiyorsun.

A zengin, öyle kızgın-kızgın gitme, pişman olursun;
Derli-toplu oturadur;
Yoksa darmadağın olursun.

Utanma, şaşkın bir halde şu çayırlıktan-çimenlikten gitme;
Yoksa baykuşlar gibi yıkık yere gidersin.

* Şehir meyhanesinden kaçarsan çöllerde, gulyabanilerin yükünü çekersin.
Koyun  (Koç) burcundaki güneşten baş çekersen donarsın, kış mevsiminin kar-ı kesilirsin.

Savaşa yüz tut, aslanca safa gir;
Yoksa kedi gibi dağarcığa sokulur-gidersin.

Şu mülkün öküz paçasını az ye;
Yoksa doyar-şişersin de şeytana eşek olursun.

Kâfir nefsin (Allah’ı ve istediği din kurallarını yapmaktan aklına sığınıp kaçarsa), sana alt olursa tamamıyla küfür bile olsan baştanbaşa iman kesilirsin.

Sevgilinin acısını tadıp yüzünü ekşitme de inayetleriyle (Yardımıyla), gülen güle dön.

Elini-ağzımı, hırstan yur (Yıkar), arınırsan padişaha eş olursun, aynı kâseden nimet yersin onunla.                                
                    *** 
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Allah’tan huzuruna alacağı kişiye yaklaş müjdesini gönderdiğini, bu müjdeyi alan bazılarının susarak, bazılarının zenginliğinden arındırılarak, bazılarının utanma duygusu yok edilerek, bazılarının sarhoş edilerek bu yolda huy yapısına göre hazırlandığını öğrendik.
2.    Allah’ın huzuruna çıkmak için aslan gibi cesur ve yiğit olarak savaştan kaçmamamız gerektiğini öğrendik.
3.    Görgüsüz, kaba, anlayışsız olmaktan kurtulmak için az yemek gerektiğini öğrendik.
4.    Dünyalık isteklerimizi ihtiyaçlarımızı birbirinden ayırmamız, isteklerimizi geri plana atmamız sayesinde isteklerin yoğun baskısından kurtulacağımızı öğrendik.
5.    Şems Hazretlerinin Allah’ı arayana yardım ettiğini, bu yolda yüzümüzü ekşitmememiz gerektiğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
 Ölçüleri aşan, güçlü ve sonu gelmez aşırı isteklerden arınmadıkça-sadeleşmedikçe, büyük insanların bulunduğu yere kabul edilmeyeceğimizi bilmemiz ve anlamamız gerektiğini öğrendik.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar