9 Haziran 2018 Cumartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1150 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1150. Ömrün İçin a fidan (Yeni yetişen), ne vakit bize izin vereceksin de dalına doğru bir geleceğiz (Yakınlaşacağız)?

O evin penceresi değilsen ne yüzden böyle aydınsın sen?

A benim temelim (En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl), a benim madenim, seni öven sözden başka her söz ışığının sonu vardır, tükenir, söner-gider.

Feleğin işlediği her iş, geçicidir;
Ancak sensin ölümsüzlüğün temelini atan.

Hırs, burada, sensiz bir ev kurdu;
Sakın a can, oturma.

Tuzağın yemi bu, ne diye yiyorsun?
Soğuk demir bu, ne diye dövüyorsun?

Hava-heves şerbetin, zehirlidir; düşmanların düzen kurmuşlar, pusuya çekilmişler.

Şu geçidin ardında katı bir yay var;
Ok gibi uç, ne diye emin oluyorsun?

Ömür geçti-gitti;
Zaman daraldı;
A benim lütuf, ihsan ıssı efendim, helâk olanın tut elini.

İki dünya (Madde-Mana) da benim olsa sensiz, yoksulum ben, zengin olamam.
                              *** 
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    Yeni yetişenlere Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerinden izin vermesini, ölümsüzlüğün temel, ana özelliklerini öğretmesini istediğini ve dilediğini öğrendik.
2.    Şems Hazretlerinin kültürünü, bilgisini, düşüncesini aldığı kaynağın Allah olduğunu, kolayca anlaşılacak kadar açık olarak Allah’ı arayanlara ve kendisine gönül vermiş olanlara gösterdiğini, yetiştirdiğini öğrendik.
3.    Dünyaya ait işlerin geçici olduğunu, dünyada yaşarken ölümsüz olanı arayıp içselleştirmemiz ve sıka bağla bağlanmamız gerektiğini öğrendik.
4.    Sonu gelmeyen dünyaya ait isteklere kapılıp dünyada ebedi kalmayı istemenin ve bu uğurda uğraşının yanlış yatırım olduğunu öğrendik.
5.    Dünyaya ait yönlendirilen isteklerin tuzak olduğunu, tatlılıkla bu tuzağa insanı çekip yok ettiklerini öğrendik.
6.    Dünya tuzaklarının çok olduğunu, uçup giderek madde bağından kurtulup manaya ulaşmamız gerektiğini öğrendik.
7.    Mevlana Hazretleri yaşlanmış kişilere de Şems Hazretlerinin büyüklüğünün, asilliğinin gereği ellerinden tutmasını istediğini öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Madde ve mananın tamamı Mevlana Hazretlerinin olsa bile Şems Hazretlerinin olmadığı bir yerde fakir ve yoksul olarak kendini hissedeceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar