6 Haziran 2018 Çarşamba

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1120 İNCİ BEYİT


(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1120. Hırs, güz mevsimidir, kanâat (Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum) bahar;
Dünya, güz (Sonbahar) mevsimiyle kutlu bir hâle gelmez ki.

Fazla sözle baş ağrıtıyorsun;
Bir güzelin derdine dal da söz et bari (Hiç olmazsa);
Rüstem (Korkusuz kahraman) isen sen aslana file saldır bari (Hiç olmazsa).

Melek gibi göklere uç;
İki büklüm olacaksan da gök gibi iki büklüm ol da yeryüzüne küplerle, tulumlarla (Çokça) yağmur yağdır.

Yüz gönlüm, yüz canım olsaydı yüzünü de sana verirdim;
Bu yüzden de neşelenir, sevince gark olurdum (Sevinç içine dalar giderdim).

Şu soluk, bedenimde toprak olsaydı, baştanbaşa aşk, baştanbaşa heves gülleri doğururdum.

Dert tarlana su kesilirdim (Sorunlarının çaresi olurdum);
Harmanına yel olurdum (Sapla samanın ayrılmasını sağlardım).

Gönlünde gam esmeseydi (Dert etmemle), ben de başkaları gibi soluksuz, nefessiz, feryatsız, figansız bir hâle gelirdim.

Şirin güzelimin kıskançlığı olmasaydı yüzlerce Husrev'in, yüzlerce Ferhâd’ın övündüğü bir er olurdum.

Sır kapıcısının gönlünü kırmasam dünya kilidini açar giderdim.

Hemedan (Rüşt (Yeterli seviyeye gelmem), fazilet (Yaradılıştan gelen iyi huylar), marifet  (Ustalık, uzmanlık) ve keramet (Ermişçe yapılan iş, hareket ve sözler)), ayağımı bağlamasaydı, her şeyi bilmeseydim, o Bağdat’lı güzele yoldaş olur, yola düşerdim.
                            ***   
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Neler öğrendik;
1.    İnsanın kendine tatlı gelen şeyleri lüzumundan fazla olarak istemesi, ruhun kuvvetlerinden olan şehvetin kötü yöndeki aşırı şeklinin olduğunu, bunun da sonuçta insanı ve çevresini yorduğunu, geçim sıkıntısı oluşturduğunu, mutsuzluğa sebep olduğunu öğrendik.
2.    Çalışarak emeğinin karşılığında geçinen, Allah’ın taksim ettiğine razı olarak başkasının kazancına göz dikmeyenin geçiminin iyi olacağını, mutlu yaşayacağını öğrendik.
3.    Fazla sözle uğraşıp gereksiz yere kendimize iş çıkarmamak gerektiğini öğrendik.
4.    Fazlanın daima insana kötülükler getirdiğini öğrendik.
5.    Yararlı olmak için yücelere çıkıp aşağılara fayda veren işler yapmamız gerektiğini öğrendik.
6.    Mevlana Hazretlerinin bizim faydalanmamız için çok dertlendiğini, bu yolda çok emek çektiğini öğrendik.
7.    Şems Hazretlerinin her sırrı kıskançlığından açıklamadığını öğrendik.
                     *
İşte böyle yaren;
Mevlana Hazretleri erdemli (Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi ruhsal olgunluğa ulaşmış) olarak örnek olmak sorumluluğu olsaymış, Şems Hazretlerinin yol arkadaşı olarak ömrünü tüketeceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV

Popüler Yayınlar