18 Haziran 2018 Pazartesi

DİVAN-I KEBİR 5. CİLT 1230 İNCİ BEYİT

(Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini anlatıyor)

1230. Kanat açar, göklere uçarız;
Çünkü mayamız (Yaradılışımız, özümüz, niteliğimiz),  Arştandır (Göğün en yüksek katı) bizim.

Gökyüzündekiler, bizim amberleşmiş (Güzel kokular etrafa salan) huyumuzdan buhur (Tütsü) yakarlar.

Ülkemizin ana-yolu, baştan-başa nesrinliktir, erguvanlıktır, güllüktür (Güzel kokulu, güzel görünümlüdür).

Bizim aydın soluğumuzun (Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli sözlerimizin) yeli (Rüzgârımız) esmedikçe dünya, ne güler, ne açılır.

Canı geliştirip olgunlaştıran aşk yelimizle havadaki zerreler bile canlanır.

Söz bilen gönül dilimizden kulaklar, gayb sırlarına mahrem (Sırları bilen bizden biri) olur.

Tebrizli Şems, bulutları yakar, dağıtır;
Gölgesi eksik olmasın başımızdan.

* Yücelerden gelen tespih (Allah’ı anış) sesini duy;
Yürü-var, sen de "Onun yücelerden yüce adını tespih et."

* “Yayım (Nâzi’ât suresi 31,32,33,34) yerini meydana getirdi" çayırlığını bulursan gönlün, gülle, sümbülle yetişir, gelişir orda.

* "Gizliyi de bilir, açığı da" (A’lâ 7) ayeti, bu ceylânın şeklidir, göbeğindeki misktir
                     ***
DİVAN-I KEBİR 3 CİLT MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN
Hazırlayan: Abdulbaki GÖLPINARLI
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1385
                     ***
Nâzi’ât suresi 31,32,33,34:
Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.

Â’lâ suresi 7:
Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

Neler öğrendik;
1.    Allah aşkı her kişide olmadığını, yücelerden gelen kişinin yine geldiği yere geri dönmek istediğini, aşağılarda kalmanın yanlış olduğunu öğrendik.
2.    Gökyüzünden gerçek yerine gel diye kokularla yol gösterildiğini öğrendik.
3.    Aşkın bulunduğu yüceliğin göstergesi güzelliklerin içinde olma durumu olduğunu öğrendik.
4.    Canımızı geliştirip olgunlaştıranın aşk rüzgârı olduğunu, aşk olunca yüzümüzün güleceğimizi öğrendik.
5.    Mevlana ve Şems Hazretlerinin aydınlık veren sözleri ile insanların güler gönüllerinin açıldığını öğrendik.
6.    Şems hazretleri keder ve endişemizi dağıtıp yok ettiğini, karamsarlığa düşürmediğini, başımızda koruyucu ve yol gösteren olduğunu öğrendik.
7.    Aşağıda kalıp yücelerde olan güzelliklerinden kendimizi mahrum etmememiz gerektiğini öğrendik,
                     *
İşte böyle yaren;
Allah’ın gizliyi de bildiğini, açığı da bildiğini bilenin içinde güzel kokuların oluştuğunu, her nefesinde, her terlemesinde bu kokunun görüleceğini öğrendik, anladık.
                   *
RAV


Popüler Yayınlar